วิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่ปรับให้เข้ากับนักเรียนแบบตัวต่อตัว

วิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่ปรับให้เข้ากับนักเรียนแบบตัวต่อตัว

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนหรือในที่เรียนพิเศษ มักจะมีปัญหาที่ครูสอนเร็วไปหรือช้าไปเสมอ เพราะคุณครูไม่สามารถปรับเนื้อหาให้เหมาะกับนักเรียนทุกคนพร้อม ๆ กันได้ แต่ด้วยระบบการเรียนภาษาอังกฤษของ Insight English นั้นสามารถปรับเนื้อหาให้เข้ากับผู้เรียนแต่ละคน ทั้งยังมีจุดเด่นอื่นๆ อีกหลายอย่างที่ทำให้ Insight English เป็นวิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่ได้ผลที่สุดในขณะนี้


คำยืนยันจากผู้เรียนภาษาอังกฤษกับ Insight English

ซัมเมอร์ ภัคพล ใจจ้อง

ซัมเมอร์ ภัคพล ใจจ้อง
ที่ 1 ประเทศไทย ภาษาอังกฤษของ Top Test

"ชอบที่ Insight English ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนโดยอัตโนมัติ เหมือนกับมีครูสอนผมแบบตัวต่อตัว"
ทีม นิธิพงศ์ จินตนุกุล

ทีม นิธิพงศ์ จินตนุกุล
1 ใน Top 10 ของ Top-Test ระดับประเทศ

"ตอนเริ่มต้นที่ผมได้เรียนกับ Insight English ช่วงปิดเทอม 2-3 เดือน จากทักษะที่ค่อนข้างต่ำก็กลายเป็นสูงมากขึ้นจนน่าประหลาดใจ ครูต่างชาติชมว่า ประหลาดใจมากว่าทำไมพัฒนาการเพิ่มขึ้นขนาดนี้"
ชมพู่ นิชนันท์ จันทรวัฒน์

ชมพู่ นิชนันท์ จันทรวัฒน์
Top-Test อันดับ 1 ของภาคใต้
Cambridge Young Learners English Test 2010

"ปรแกรมช่วยเรื่อง Vocabulary ได้เยอะมาก ซึ่งช่วยในการสอบต่าง ๆ ด้วยค่ะ เวลามีเนื้อเรื่องมา เจอคำศัพท์ที่ไม่เคยเจอในโรงเรียน ก็ทำได้เพราะได้เรียนกับ Insight English มาก่อน"
บี่บี๊ ภิญญา นาราญานนทน์

บี่บี๊ ภิญญา นาราญานนทน์

"ชอบที่ Insight ปรับเนื้อให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนโดยอัตโนมัติ ทำให้เหมือนกับมีผู้สอนตัวต่อตัว"
ซินนามอล รวิษฎา ดอนสกุล

ซินนามอล รวิษฎา ดอนสกุล
สอบ Pre-Test วิชาภาษาอังกฤษ ได้ที่ 8 ภาคใต้
Top-Test วิชาภาษาอังกฤษ ได้ที่ 6 จังหวัดสงขลา

"ชอบ Insight English เพราะทำให้เรารู้จักจิตนาการรูปภาพต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ และมีเกมให้เล่นด้วยค่ะ"
มายด์ สุภัสสรา ฉันท์ภากร

มายด์ สุภัสสรา ฉันท์ภากร
สอบ Pre-Test วิชาภาษาอังกฤษ ได้ที่ 4 ภาคใต้
Top-Test วิชาภาษาอังกฤษ ได้ที่ 1 จังหวัดสงขลา

"ชอบเรียน Insight English ค่ะ เพราะสามารถทำให้เราได้ทบทวนคำศัพท์และได้รู้คำศัพท์โดยที่ไม่ต้องอ่านหรือท่องจำได้คำศัพท์ใหม่ๆ เยอะเลยค่ะ"

จุดเด่นของ Insight English

เพิ่มคะแนนสอบอย่างเห็นได้ชัด

เพิ่มคะแนนสอบอย่างเห็นได้ชัด

นักเรียนที่ศึกษาด้วย Insight English มีระดับของผลคะแนนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนภายในหนึ่งเทอม

จากผลการทดสอบกับนักเรียนชาวไทย ภายใน 1 ภาคการศึกษา ผู้เรียนโดยเฉลี่ย มีผลการเรียนดีขึ้นหนึ่งเกรดครึ่ง (16%) เช่น จากเกรด 2 เป็น 3.5 หรือจาก 80 คะแนนเป็น 90 กว่าคะแนน

เน้นคำศัพท์ที่สำคัญที่สุดก่อน

เน้นคำศัพท์ที่สำคัญที่สุดก่อน

ในหลักสูตรทั่วไป ผู้เรียนจะเสียเวลาไปกับเนื้อหาที่ไม่ได้ใช้จริง (เช่น คำว่า goat, cucumber) แต่ละเลยสิ่งที่เจ้าของภาษาใช้บ่อยถึงวันละหลายๆ ครั้ง (เช่นคำว่า stuff, assume)

Insight English ได้เลือกคำศัพท์ที่มีความสำคัญสูงสุดมาใช้เรียนก่อน โดยอ้างอิงจากผลงานวิจัยระดับโลก การเรียนกับ Insight English จะทำให้ผู้เรียนได้คำศัพท์ที่สำคัญที่สุดถึง 4,000 คำ ซึ่งครอบคลุมถึง 90% ของเนื้อหาภาษาอังกฤษทั่วไป

ได้ผลเร็วกว่าการเรียนแบบอื่นถึง 4 เท่า

ได้ผลเร็วกว่าการเรียนแบบอื่นถึง 4 เท่า

ด้วยระบบการปรับเนื้อหาของ Insight English ที่ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียนคนนั้น ๆ ระบบทบทวนความจำอัตโนมัติ และเกมเพื่อการเรียนรู้ซึ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาอย่างเพลิดเพลินได้ 300 ข้อต่อชั่วโมง ทำให้การเรียนรู้ด้วย Insight English ได้ผลเร็วกว่าการเรียนในชั้นเรียนทั่วไปถึง 4 เท่า

ได้ผลเร็วกว่าการเรียนแบบอื่นถึง 4 เท่า