กรุณาเลือกวิธีช่วยเหลือเกี่ยวกับรหัสผ่านที่ท่านต้องการเพียง 1 วิธี

วิธีที่ 1: การใช้อีเมล์ยืนยัน (รอรับอีเมล์ภายใน 20 นาทีหรือเร็วกว่า)

*ทาง Insight จะส่งรหัสผ่านใหม่ให้ท่านทางอีเมล์ (ให้ตรวจสอบใน junk หรือ spam folder ด้วย)

วิธีที่ 2: การใช้คำถามและคำตอบลับ

*ถ้าท่านไม่ได้ใส่คำถามลับและคำตอบเอาไว้ จะไม่สามารถใช้วิธีนี้ในการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ได้

กรุณาใส่คำถามลับ และคำตอบที่ท่านได้ให้ไว้กับเราในช่วงลงทะเบียนหรือในหน้า My Insight