Insight English สำหรับ องค์กร บริษัท

Insight English สำหรับ องค์กร บริษัท

Insight English ออกแบบเฉพาะ เพื่อผู้บริหารและพนักงานสามารถพัฒนาภาษาได้โดยไร้ข้อจำกัดทางด้านเวลา

  • สามารถเรียนที่ใดก็ได้ ประหยัดเวลาเดินทาง
  • ได้ผลเร็ว วัดผลชัดเจน ผู้บริหารสามารถเช็คพัฒนาการของผู้เรียนได้ที่บ้านทุกวัน

ระบบติดตามผล LMS (Learning Management System)

ระบบติดตามผล LMS
(Learning Management System)

ระบบ LMS ของ Insight English ช่วยติดตามการเรียนของ พนักงานได้ สามารถเห็นได้ชัดเจนว่าพนักงานแต่ละคนมีการใช้งานอย่างไรและได้ผลแค่ไหน

ได้ผลเร็วกว่าการเรียนภาษาอังกฤษแบบอื่น 4 เท่า

ได้ผลเร็วกว่าการเรียนภาษาอังกฤษแบบอื่น
4 เท่า

Insight English ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ลือกสรรแบบฝึกหัดให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทำให้เหมือนมีครูสอนแบบตัวต่อตัว และเรียนรู้ได้เร็วกว่าวิธีปกติ 4 เท่า

เพิ่มผลิตภาพโดยรวมของพนักงาน

เพิ่มผลิตภาพโดยรวมของพนักงาน

Insight English ช่วยพัฒนาพนักงานอย่างรวดเร็ว

  • มีผลต่อพัฒนาการด้านภาษา การติดต่อสื่อสาร การหาแหล่งความรู้จากต่างประเทศ
  • มีผลสำคัญต่อผลิตภาพ (productivity) และผลงานขององค์กรและผู้บริหาร

หลักประกันความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษกับ Insight English

Chevron
Insight English ในบริษัทระดับโลก อย่าง Chevron

Insight English ในบริษัทระดับโลก อย่าง Chevron

Chevron บริษัทชั้นนำระดับ Top 10 ของโลก

ดูตัวอย่างรายงานผลการเรียนของพนักงาน Chevron

ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Insight English ในบริษัทระดับโลก อย่าง Chevron

Insight English ใน ซอฟต์แวร์ปาร์คภาคตะวันออกเฉียงหนือ

ซอต์ฟแวร์ปาร์คภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คำยืนยันจากผู้บริหาร อ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก ผู้อำนวยการซอต์ฟแวร์ปาร์คภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

"ผมกำหนดให้แต่ละคนต้องทำ post-test ของ Insight และใช้ผลลัพธ์มาพิจารณาปรับเงินเดือนพนักงาน เป้าหมายคือให้ทุกคนทดสอบได้ระดับ 20 ครับ"