ส่วนช่วยเหลือส่วนช่วยเหลือ (Help)

เอกสารประกอบ

คู่มือการติดตั้ง

ข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติม

กรุณาต่ออินเตอร์เน็ต เปิดเว็บเบราเซอร์ เช่น IE หรือ Firefox แล้วไปที่ www.in-eng.com/help/ เพื่อดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติม และเอกสารประกอบการใช้งานต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย

หากมีคำถามเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่พบในหน้านี้ กรุณาต่ออินเตอร์เน็ต เปิดเว็บเบราเซอร์ เช่น IE หรือ Firefox แล้วไปที่ www.in-eng.com/faq/ เพื่อดูคำตอบของคำถามที่พบบ่อยได้เลยค่ะ

การใช้งานโดยสรุป

วัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเรียน

แนะนำให้ผู้เรียนทำวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน เพื่อที่จะเลือกระดับที่เรียนได้อย่างเหมาะสม เพื่อวัดระดับก่อนเรียนให้เปิดเว็บเบราเซอร์แล้วไปที่ www.in-eng.com/pretest/

แบบทดสอบนี้ใช้เวลาทำประมาณ 15 ถึง 25 นาที และจะทราบผลทันทีที่ทำเสร็จ

คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ที่แนะนำสำหรับใช้งาน Insight English

ระบบปฏิบัติการ Windows XP, Windows Vista หรือ Windows 7 หน่วยความจำ 512 เมกะไบต์หรือมากกว่า (แนะนำ 1 จิกะไบต์) เนื้อที่ว่างในฮาร์ดดิสค์ 1.4 จิกะไบต์สำหรับการติดตั้งเนื้อหา 10 ระดับ (ขึ้นกับจำนวนระดับที่ติดตั้ง) ข้อมูลโดยละเอียด

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน

ไฟล์คู่มือการติดตั้งและใช้งานอย่างละเอียดอยูในแผ่นดิสค์ของ Insight เมื่อนำแผ่นดิสค์ใส่ลงในคอมพิวเตอร์แล้วให้คลิกขวาที่ไอคอนของไดรวฟ์ CD/DVD เพื่อเลือก open จากนั้นให้ดับเบิ้ลคลิกเพื่อเปิดไฟล์คู่มือ (ต้องมีโปรแกรม Microsoft Word ในเครื่องที่ใช้เพื่ออ่านไฟล์นี้)

ข้อมูลช่วยเหลือ

สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ www.in-eng.com/help/ เพื่อดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติม และเอกสารประกอบการใช้งานอื่นๆ ได้

หากกำลังใช้งานโปรแกรม Insight อยู่ ผู้ใช้สามารถคลิกที่ปุ่ม "Help" (ตัวช่วย) ที่เมนูหลัก ซึ่งจะเปิดหน้า Help แบบออนไลน์ขึ้นในเว็บเบราเซอร์ทันที (จะแสดงผลเมื่อต่ออินเตอร์เน็ตอยู่)

การติดตั้ง

หากได้ติดตั้งโปรแกรม Insight รุ่นเก่าเอาไว้ในเครื่องแล้ว ควรถอนการติดตั้ง (Uninstall) ของเดิมออกก่อนติดตั้งโปรแกรมรุ่นใหม่ หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว สามารถเอาแผ่นออกไปเก็บไว้ได้ หรือนำไปติดตั้งลงในเครื่องอื่นเพิ่มเติมได้อีกด้วย แต่ผู้ใช้คนหนึ่งๆ จะใช้โปรแกรมได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 4 เครื่อง (มีข้อมูลเพิ่มเติมในส่วน "คำถามที่พบบ่อย" ด้านล่างของเอกสารฉบับนี้)

การลงทะเบียน

หากผู้ใช้ยังไม่มี username (ชื่อผู้ใช้) และ password (รหัสผ่าน) ผู้ใช้จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.in-eng.com พร้อมใส่รหัสใช้งาน (access code) ก่อน

แต่หากผู้ใช้มี username และ password แล้ว ก็สามารถข้ามขั้นตอนการลงทะเบียนก่อนเรียนไปได้ แต่ทาง Insight แนะนำให้ผู้ใช้ล็อกอินในเว็บไซต์ www.in-eng.com เพื่อกรอกข้อมูลประวัติโดยย่อของตน เพื่อให้สามารถทราบสถิติของตนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้อื่นได้

เสียงอธิบายการใช้งาน

ระบบ Insight English มีเสียงอธิบายการใช้งานสำหรับผู้ใช้ใหม่แต่ละคน ในการเรียนบทแรก และบทที่สอง และจะเล่นเสียงเพื่อทบทวนอีกครั้งทุกๆ บทที่ 1 ของแต่ละระดับ

การเรียนตามลำดับ

เมื่อผู้เรียนอยู่ที่เมนูหลัก ให้คลิก Lessons เพื่อเข้าสู่หน้าแสดงรายการบทเรียน หากคลิกที่ปุ่ม Start (เริ่มต้นเรียน) ก็จะสามารถเรียนในบทปัจจุบันได้ทันที

การเรียนทบทวน

ผู้เรียนสามารถทบทวนเนื้อหาได้ตามต้องการ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทั้งในระดับก่อนหน้า และบทก่อนหน้าในระดับปัจจุบัน การเรียนทบทวนในระดับก่อนหน้า จะไม่มีการเก็บสถิติเอาไว้ เช่น หากผู้เรียนอยู่ในระดับ 15 ในปัจจุบัน แต่เลือกเรียนทบทวนระดับ 14 ระบบจะไม่ได้เก็บสถิติการเรียนครั้งนั้นเอาไว้ เพราะถือว่าเป็นการทบทวนเท่านั้น

การเรียนล่วงหน้า

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนบทล่วงหน้าในเนื้อหาระดับปัจจุบันได้ เช่น เมื่อผู้เรียนอยู่ในระดับที่ 14 บทที่ 7 เขาสามารถเลือกเรียนบทที่ 20 หรือ 32 ได้ตามต้องการ แต่ทาง Insight English ไม่แนะนำให้เรียนในบทเรียนระดับที่เกินกว่าระดับปัจจุบันของผู้เรียน เพื่อมิให้ผู้เรียนรู้สึกว่าเนื้อหายากจนเกินไปเพราะพื้นฐานไม่แน่นเพียงพอ (ไม่แนะนำให้เรียนระดับที่ 15 จนกว่าจะเรียนจบระดับที่ 14 ก่อน)

ปริมาณเนื้อหาและระยะเวลาเรียน

Insight English แต่ละระดับประกอบด้วยเนื้อหา 50 บท (units) แต่ละบทใช้เวลา 15 ถึง 25 นาที บทต่างๆ จะมีจุดเน้นที่ต่างกัน ได้แก่ บทสนทนา (conversation), การอ่าน (reading), ไวยากรณ์ (grammar), และการอ่านเพื่อฝึกไวยากรณ์ (grammar readers)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ผู้ใช้สามารถใช้ user name (ชื่อผู้ใช้) เดียวกันในการใช้งานกับคอมพิวเตอร์หลายเครื่องได้หรือไม่?

ได้ครับ ผู้ใช้แต่ละคนสามารถติดตั้ง Insight Englishได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง (เช่น ที่โรงเรียน ที่บ้าน และเครื่องโน้ตบุ๊ค)

ให้ผู้ใช้หลายคนใช้ user name ร่วมกันได้หรือไม่?

ไม่แนะนำอย่างยิ่ง เนื่องจากระบบจะจดจำประวัติการเรียนของผู้ใช้แต่ละคนเอาไว้ และปรับเนื้อหาที่เรียนไปตามนั้น เพื่อให้ได้เรียนได้ผลเต็มที่ หากผู้ใช้หลายคนใช้ user name ร่วมกัน ผู้ใช้แต่ละคนจะได้เรียนไม่ครบถ้วนตามหลักสูตร

ผู้เรียน คุณพ่อคุณแม่ และครูอาจารย์ สามารถตรวจสอบข้อมูลการเรียนของผู้เรียนได้อย่างไร?

เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ www.in-eng.com/userapp/services/ ผู้เรียน คุณพ่อคุณแม่ หรือครูอาจารย์สามารถล็อกอินเข้าไปด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อดูข้อมูลของผู้เรียนได้ ข้อมูลผลการเรียนในเว็บไซต์จะปรับเป็นปัจจุบันทุกครั้งที่ผู้เรียนใช้ Insight English ขณะต่อกับอินเตอร์เน็ตอยู่

หลักการเรียนรู้ระบบ Insight

ทราบได้อย่างไรว่าการเรียนกับ Insight ได้ผลเร็วกว่าวิธีปกติ 4 เท่า

ทางเราได้ทำการทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และทดสอบหลังเรียน (post-test) โดยใช้ข้อสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน (ข้อสอบที่ใช้อ้างอิงเป็นข้อสอบมาตรฐาน เช่น ข้อสอบ NT, O-Net ไม่ได้เป็นข้อสอบที่เขียนขึ้นโดยทีมงานของเรา เพื่อให้เกิดความเป็นกลาง) แล้วเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียน พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่พัฒนาขึ้นเร็วถึง 4 เท่าของวิธีการเรียนในห้องเรียนโดยทั่วไป

เหตุผลอะไรที่ทำให้วิธีการเรียนกับ Insight ได้ผลดีกว่าวิธีทั่วไปมาก

  1. ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) Active Review™ ช่วยควบคุมให้ผู้เรียนได้รับการทบทวนเนื้อหาหลักอย่างสม่ำเสมอเท่าที่จำเป็น ให้สิ่งที่เรียนเข้าไปอยู่ในระบบความจำระยะยาว (long-term memory) ทำให้ผู้เรียนไม่ลืมเนื้อหาหลักที่เรียนไปแล้ว
  2. เนื้อหาหลักสูตรที่จัดเตรียมมาอย่างดี ทำให้ผู้เรียนได้เน้นเฉพาะเนื้อหาส่วนที่สำคัญที่สุดก่อน ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้เป็นส่วนที่จะได้ใช้งานถี่ที่สุดในชีวิตประจำวันและใน ข้อสอบส่วนใหญ่ ทำให้ประหยัดเวลาจากการไปเรียนเนื้อหาที่ไม่ค่อยจำเป็น
  3. ด้วยการเรียนรู้แบบ interactive (มีปฏิสัมพันธ์) และการเรียนรู้ผ่านเกม ทำให้ผู้เรียนมีสมาธิ เกิดความท้าทาย และได้ทำแบบฝึกหัดมากกว่าปรกติมาก โดยเฉลี่ยผู้เรียนจะได้ทำแบบฝึกหัดถึงประมาณ 300 ข้อในหนึ่งชั่วโมง
  4. ผู้เรียนได้รับผลตอบกลับ (feedback) ทันที เมื่อเลือกคำตอบแต่ละข้อในแบบฝึกหัด ไม่ต้องรอจนถึงช่วงเฉลยรวม ทำให้เขาเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว

ถ้าผู้เรียนไม่รู้คำตอบของแบบฝึกหัด ควรจะทำอย่างไร?

ขอให้ผู้เรียนคิดแล้วทดลองตอบอย่างดีที่สุดเท่าที่ทำได้ ถ้าตอบผิด ก็จะได้เรียนรู้เช่นกัน เหมือนกับคำพังเพยที่ว่า "ผิดเป็นครู" ไม่ต้องกังวลว่าต้องทำถูกทุกข้อ แต่ขณะเดียวกัน ก็ไม่ควรเดาสุ่ม ควรจะพยายามคิด แล้วเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ เมื่อทำแบบฝึกหัดเรื่องใดเรื่องหนึ่งผิด โปรแกรมจะบันทึกเอาไว้ แล้วจะนำกลับมาทบทวนให้ใหม่โดยอัตโนมัติ จนกว่าผู้เรียนจะตอบได้ถูกต้องโดยไม่ต้องเดา ดังนั้น จึงไม่ควรกังวลถ้าจะทำผิดไปบ้าง เพราะสุดท้ายก็จะได้ทำเรื่องเดิมซ้ำใหม่ (โดยตัวเลือกหลอกจะเปลี่ยนไป) จนกว่าจะทำได้ดี

การเรียนแบบเฉพาะบุคคลของ Insight เป็นอย่างไร?

ระบบซอฟต์แวร์ของ Insight จะจดจำประวัติการเรียนของแต่ละบุคคลเอาไว้ แล้วปรับไปตามผลการเรียนในแต่ละคน เหมือนกับมีครูที่สอนผู้เรียนเฉพาะคนนั้น ที่มีความจำเป็นเลิศ สามารถจำได้ทุกรายละเอียด ว่าลูกศิษย์ศึกษาเรื่องอะไรไปแล้วบ้าง ได้ผลมากน้อยแค่ไหนอย่างไร แล้วปรับบทเรียนไปตามลูกศิษย์คนนั้นคนเดียว

การเล่นเกมเป็นผลดีหรือผลเสียกับการเรียน?

เกมของ Insight English ทุกเกมส์เป็นเกมส์ที่ออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้โดยเฉพาะ โดยใช้กลไกของเกมกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความมุ่งมั่น ท้าทายที่จะทำแบบฝึกหัดให้ถูกต้องภายในเวลาที่รวดเร็ว จึงเป็นผลดีต่อการเรียนรู้อย่างมาก แต่สำหรับเกมทั่วๆ ไป มีทั้งที่ช่วยฝึกสมองของผู้เล่น และที่ไม่ค่อยก่อให้เกิดประโยชน์ ทำให้เสียเวลาเพียงอย่างเดียว ดังนั้น ผู้ปกครองหรือผู้เล่นจึงควรเลือกเล่นเกมตามความเหมาะสม