ขอคำปรึกษาการใช้งาน

คำถามที่พบบ่อย (แก้ได้เองโดยทันที)

 • จำรหัสผ่านไม่ได้

  สามารถขอรับรหัสผ่านใหม่ได้ที่ http://www.in-eng.com/userapp/pwd_assistance/ โดยกรอกชื่อผู้ใช้และระบุอีเมล์ให้ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ ในกรณีที่ลืมอีเมล์ด้วยให้ติดต่อมาที่ contact@insight-eng.com

 • จำชื่อผู้ใช้ (username) ไม่ได้

  ให้ติดต่อมาที่ contact@insight-eng.com พร้อมระบุรหัสใช้งาน (access code) และหลักฐานการชำระเงิน

 • เสียงในโปรแกรมช้า บางครั้งโปรแกรมค้างบ่อย

  โปรแกรมค้างเกิดจากปัญหาบางประการของไฟล์โปรแกรมที่อยู่ในเครื่อง ซึ่งอาจเกิดจากการปรับแก้เครื่องหรือโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมาจากอินเตอร์เน็ตส่งผลกระทบกัน ถ้าเปิดใช้งานใหม่แล้วยังค้างเหมือนเดิม ให้ถอนการติดตั้ง (uninstall) แล้วทำการติดตั้ง (install) ใหม่

 • เมื่อเข้าสู่บทเรียนแล้วโปรแกรมแจ้งเตือนว่าไม่ได้เป็นสมาชิกในระดับที่กำหนดและให้ใส่รหัสใช้งาน

  ตรวจสอบดูว่าระดับที่เลือกนั้นสามารถใช้งานได้จริง เช่น หากซื้อไป 10 ระดับ และเริ่มเรียนที่ระดับที่ 6 ก็จะสามารถใช้งานได้ถึงระดับที่ 15 ไม่สามารถใช้งานในระดับที่ 1-5 และ 16-20 ได้

  ถ้าตรวจสอบแล้วว่าระดับที่เลือกอยู่ในระดับที่ใช้งานได้ แสดงว่าได้มีการลงโปรแกรมเกินจำนวนครั้งที่กำหนด (ทั่วไปจะลงได้ 4 ครั้ง โดยนับการลงทุกเครื่องรวมกัน) ติดต่อเข้ามาที่ contact@insight-eng.com โดยระบุเหตุผลเพื่อขอขยายจำนวนครั้ง

การแก้ปัญหาทางโทรศัพท์สามารถทำได้รวดเร็วกว่า email