คำยืนยัน Insight Englishคำยืนยัน

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

 • อ. ภาณุพงษ์ วันจันทึก
  อ. ภาณุพงษ์ วันจันทึก
  ผู้อำนวยการซอต์ฟแวร์ปาร์ค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ทัศนคติที่มีต่อการเรียน Insight English

  "ทางเราเลือกใช้ Insight เพื่อฝึกอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษให้บุคลากร"

  "ผมกำหนดให้แต่ละคนต้องทำ post-test ของ Insight และใช้ผลลัพธ์มาพิจารณาปรับเงินเดือนพนักงาน เป้าหมายคือ ให้ทุกคนทดสอบได้ระดับ 20 ครับ"

 • คุณชยัน สมนิยาม
  คุณชยัน สมนิยาม
  ผู้แทนการค้าศูนย์ปลอดภาษีฯ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย

  ทัศนคติที่มีต่อการเรียน Insight English

  ในโลกยุคไร้พรมแดนภาษาอังกฤษจำเป็นมาก สำหรับ Insight English เชื่อมโลกไว้ในมือคุณ สามารถเรียนอย่างสนุกสนาน จดจำรับรู้ รวดเร็ว รองรับทั้งการฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นธรรมชาติ

ความคิดเห็นของผู้ปกครอง

 • ผศ. ปริญญา เฉิดโฉม
  ผศ. ปริญญา เฉิดโฉม
  รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  ทัศนคติที่มีต่อการเรียน Insight English

  "ชอบที่ Insight ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนโดยอัตโนมัติ ทำให้เหมือนกับมีผู้สอนตัวต่อตัว"

  "ที่เห็นชัดคือ ลูกๆ ดูทีวีเป็นภาษาอังกฤษได้เข้าใจดีขึ้น"

 • คุณแม่สุพร ศิริพูนทรัพย์
  คุณแม่สุพร ศิริพูนทรัพย์
  น้องสมิธ ศิวกร ศิริพูนทรัพย์

  ทัศนคติที่มีต่อการเรียน Insight English

  น้องสมิธสอบเข้า ม.1 หลักสูตรสองภาษา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ได้ตั้งแต่อยู่ ป.4 หลักสูตรธรรมดา (หาดใหญ่วิทยาลัย เป็นโรงเรียน Top 10 ของประเทศ จากข้อมูลการจัดอันดับในหลายสถาบัน)

  "Insight English ช่วยได้มากค่ะ ทำให้เด็กได้คำศัพท์ และรูปแบบการแต่งประโยค ซึ่งจะซึมซับไปโดยอัตโนมัติ"

 • คุณแม่รติมา อภิวิกรัย
  คุณแม่รติมา อภิวิกรัย
  น้องพริตตินา อภิวิกรัย

  ทัศนคติที่มีต่อการเรียน Insight English

  "คะแนนที่โรงเรียนเพิ่มขึ้นจาก 90% เป็น 98%"

  "รู้สึกว่า ข้อสอบที่โรงเรียนง่ายลงค่ะ"

 • คุณนภาภรณ์ ตั้งอดุลย์รัตน์
  คุณนภาภรณ์ ตั้งอดุลย์รัตน์
  คุณแม่น้องนท

  ทัศนคติที่มีต่อการเรียน Insight English

  Insight English ช่วยให้น้องนทเรียนภาษาอังกฤษด้วยความสนุกสนาน ไม่เบื่อหน่าย และกระตือรือร้นที่จะทำให้ได้ดียิ่งขึ้น เป็นการแข่งขันกับตัวเอง ทำให้เขาเก่งขึ้นอย่างสม่ำเสมอค่ะ

 • คุณทัศนัฐฑา ลิ่วชัยชาญ
  คุณทัศนัฐฑา ลิ่วชัยชาญ
  คุณแม่น้องไอซ์

  ทัศนคติที่มีต่อการเรียน Insight English

  น้องไอซ์ได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ และยังทำให้เขาได้คำศัพท์เพิ่มมากขึ้น และสามารถใช้ไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษได้ถูกต้องค่ะ

ความรู้สึกของผู้เรียน Insight English

 • น้องเพรียว
  น้องเพรียว

  ทัศนคติที่มีต่อการเรียน Insight English

  ประหยัดเวลาค่ะ เพราะเรียนไม่กี่เดือน ก็ได้เนื้อหามาก เหมือนเรียนทั่วไปเป็นปีค่ะ

 • น้องอ้อย
  น้องอ้อย

  ทัศนคติที่มีต่อการเรียน Insight English

  การเรียน Insight English ทำให้เราได้พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของเราค่ะ ซึ่งเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

 • น้องกานต์
  น้องกานต์

  ทัศนคติที่มีต่อการเรียน Insight English

  Insight English ทำให้กานต์ คุ้นเคยกับสำเนียงของเจ้าของภาษา และสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ค่ะ

 • น้องแพร
  น้องแพร

  ทัศนคติที่มีต่อการเรียน Insight English

  การเรียน Insight English ช่วยให้น้องแพรสามารถจดจำ เข้าใจ คำศัพท์ และไวยากรณ์ได้ง่ายขึ้นค่ะ ได้รู้คำแปลและความหมายของศัพท์มากขึ้น และยังมีเกมส์ให้เล่นด้วยค่ะ

 • น้องโยโย่
  น้องโยโย่

  ทัศนคติที่มีต่อการเรียน Insight English

  มีเกมส์ให้เล่นทำให้ตื่นเต้นและสนุก เพราะเกมส์นั้นมีหลายด่าน การจะผ่านไปแต่ละด่าน ต้องใช้ความพยายามมากๆ เลยค่ะ

 • น้องแผน
  น้องแผน

  ทัศนคติที่มีต่อการเรียน Insight English

  สนุกเพราะมีเกมส์ Aviarium ให้เล่นใน Insight English ครับ

วิดีโอสัมภาษณ์ผู้ปกครอง

ดาวน์โหลดไฟล์วีดีโอตัวเต็ม (คลิ๊กขวาแล้วเลือก Save Link As...)