คำรับประกันผลของ Insight Englishคำรับประกันผลของ Insight English

  • เมื่อผู้เรียนใช้สื่อการเรียนรู้ Insight English อย่างต่อเนื่อง จนจบ 5 ระดับการเรียนรู้ ผู้ใช้จะจำและเข้าใจคำศัพท์ในระดับดังกล่าวได้ถึง 1000 คำ และจะมีผลให้การเรียนในห้องหรือความสามารถในการใช้งานภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
  • หากนักเรียนได้ใช้สื่อการเรียนรู้จนครบ 5 ระดับแล้ว ไม่ได้ผลดังกล่าว ทาง Insight ขอรับผิดชอบ ด้วยการคืนค่าสมาชิกทั้งหมดให้แก่ผู้เรียน 100% เต็ม