คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อย

ทราบได้อย่างไรว่าการเรียนกับ Insight English ได้ผลเร็วกว่าวิธีปกติ 4 เท่า

ทางเราได้ทำการทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และทดสอบหลังเรียน (post-test) โดยใช้ข้อสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน (ข้อสอบที่ใช้อ้างอิง ไม่ได้เขียนขึ้นโดยทีมงานของเรา เพื่อให้เกิดความเป็นกลาง) แล้วเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียน พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่พัฒนาขึ้นเร็วถึง 4 เท่าของวิธีการเรียนในห้องเรียนโดยทั่วไป

เหตุผลอะไรที่ทำให้วิธีการเรียนกับ Insight English ได้ผลดีกว่าวิธีทั่วไปมาก

  1. ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) Active Review™ ช่วยควบคุมให้ผู้เรียนได้รับการทบทวนเนื้อหาหลักอย่างสม่ำเสมอเท่าที่จำเป็น ให้สิ่งที่เรียนเข้าไปอยู่ในระบบความจำระยะยาว (long-term memory)ความจำระยะยาว (long-term memory) ทำให้ผู้เรียนไม่ลืมเนื้อหาหลักที่เรียนไปแล้ว
  2. เนื้อหาหลักสูตรที่จัดเตรียมมาอย่างดี ทำให้ผู้เรียนได้เน้นเฉพาะเนื้อหาส่วนที่สำคัญที่สุดก่อน ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้เป็นส่วนที่จะได้ใช้งานถี่ที่สุดในชีวิตประจำวันและในข้อสอบส่วนใหญ่ ทำให้ประหยัดเวลาจากการไปเรียนเนื้อหาที่ไม่ค่อยจำเป็น
  3. ด้วยการเรียนรู้แบบ interactive (มีปฏิสัมพันธ์) และการเรียนรู้ผ่านเกม ทำให้ผู้เรียนมีสมาธิ เกิดความท้าทาย และได้ทำแบบฝึกหัดมากกว่าปรกติมาก โดยเฉลี่ยผู้เรียนจะได้ทำแบบฝึกหัดถึงประมาณ 300 ข้อในหนึ่งชั่วโมง
  4. ผู้เรียนได้รับผลตอบกลับ (feedback) ทันที เมื่อเลือกคำตอบแต่ละข้อในแบบฝึกหัด ไม่ต้องรอจนถึงช่วงเฉลยรวม ทำให้เขาเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว

ถ้าผู้เรียนไม่รู้คำตอบของแบบฝึกหัด ควรจะทำอย่างไร?

ทดลองตอบได้เลย ถ้าตอบผิด ก็จะได้เรียนรู้เช่นกัน เหมือนกับคำพังเพยที่ว่า "ผิดเป็นครู" ไม่ต้องกังวลว่าต้องทำถูกทุกข้อ แต่ขณะเดียวกัน ก็ไม่ควรเดาสุ่ม ควรจะพยายามคิด แล้วเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ เมื่อทำแบบฝึกหัดเรื่องใดเรื่องหนึ่งผิด โปรแกรมจะบันทึกเอาไว้ แล้วจะนำกลับมาทบทวนให้ใหม่โดยอัตโนมัติ จนกว่าผู้เรียนจะตอบได้ถูกต้องโดยไม่ต้องเดา ดังนั้น จึงไม่ควรกังวลถ้าจะทำผิดไปบ้าง เพราะสุดท้ายก็จะได้ทำเรื่องเดิมซ้ำใหม่ (โดยตัวเลือกหลอกอาจจะเปลี่ยนไป) จนกว่าจะทำได้ดี

การเรียนแบบเฉพาะบุคคลของ Insight เป็นอย่างไร?

ระบบซอฟต์แวร์ของ Insight จะจดจำประวัติการเรียนของแต่ละบุคคลเอาไว้ แล้วปรับไปตามผลการเรียนในแต่ละคน เหมือนกับมีครูที่สอนผู้เรียนเฉพาะคนนั้น ที่มีความจำเป็นเลิศ สามารถจำได้ทุกรายละเอียด ว่าลูกศิษย์ศึกษาเรื่องอะไรไปแล้วบ้าง ได้ผลมากน้อยแค่ไหนอย่างไร แล้วปรับบทเรียนไปตามลูกศิษย์คนนั้นคนเดียว

ถ้าให้คนอื่นมาใช้ user เดียวกัน จะได้หรือไม่?

จะทำให้เรียนได้ไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากประวัติการเรียนจะถูกปนไประหว่างหลายคน ทำให้ระบบไม่สามารถเลือกเนื้อหาที่ใช้ได้อย่างเหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล

การเล่นเกมเป็นผลดีหรือผลเสียกับการเรียน?

เกมของ Insight เป็นเกมส์ที่ออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้โดยเฉพาะ โดยใช้กลไกของเกมกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความมุ่งมั่น ท้าทายที่จะทำแบบฝึกหัดให้ถูกต้องภายในเวลาที่รวดเร็ว จึงเป็นผลดีต่อการเรียนรู้อย่างมาก แต่สำหรับเกมทั่ว ๆ ไป มีทั้งที่ช่วยฝึกสมองของผู้เล่น และที่ไม่ค่อยก่อให้เกิดประโยชน์ ทำให้เสียเวลาเพียงอย่างเดียว ดังนั้น ผู้ปกครองหรือผู้เล่นจึงควรเลือกเล่นเกมตามความเหมาะสม

มีคำถามเพิ่มเติม กรุณาส่งมาได้ที่ contact@insight-eng.com ใช้หัวเรื่องว่า "FAQ"