สิทธิประโยชน์ของ Franchisee

ระบบการเรียนรู้

 • มีเนื้อหาครอบคลุมภาษาอังกฤษทุกระดับตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 ไปจนถึงมัธยมปลาย มหาวิทยาลัย และการสอบเข้าเรียนต่อต่างประเทศระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เช่น ข้อสอบ TOEIC, TOEFL, IELTS, GRE รวมไปถึงระดับข้อสอบสำหรับเจ้าของภาษา เช่น SAT, ACT เป็นต้น
 • คุณภาพระดับสากล ใช้งานโดยมหาวิทยาลัยและบรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ เช่น Chevron ในการฝึกอบรมพนักงาน (ซึ่งศึกษาจบระดับปริญญาตรีแล้ว)
 • นักเรียนพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีนักเรียนหลายคนที่อยู่ระดับประถม แต่ได้พัฒนาภาษาอังกฤษไปจนถึงขั้นมัธยมปลายได้โดยใช้ Insight ภายในเวลาเพียง 2 ปี เช่น น้องบี่บี๊ (ภิญญา นาราญานนท์) น้องนท (พัสกร ตั้งอดุลยรัตน์) น้องบอล (ปกรณ์ บูรณะพาณิชย์กิจ) เป็นต้น
 • เป็นการเรียนรู้ที่เพลิดเพลิน นักเรียนรู้สึกสนุกและยินดีกับการมาเรียน สนใจเรียนอย่างต่อเนื่อง
 • มีระบบ Real-World English กระตุ้นให้นักเรียนฝึกฝนภาษาอังกฤษ
 • มีแบบฝึกหัดที่สร้างขึ้นเฉพาะบุคคล สำหรับนักเรียนแต่ละคนไปฝึกฝนเพิ่มเติมที่บ้าน
 • มีวิดีโอและ CD ภาษาอังกฤษให้นักเรียนนำกลับไปฝึกฝนเพิ่มเติมที่บ้าน

ระบบช่วยบริหาร

 • ระบบการเรียนรู้ที่ติดตามผลได้อย่างละเอียดด้วย Learning Management System (LMS) แบบเฉพาะบุคคล สามารถพิมพ์รายงานผลการเรียนรู้ให้ผู้ปกครองและนักเรียนดูได้ทุกเดือน ทุกสัปดาห์ หรือกระทั่งทุกวันตามต้องการ
 • เพียงมีผู้ดูแลห้องแลบ (lab supervisor) ก็เพียงพอ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างครูที่มีความสามารถดึงดูดนักเรียนจำนวนมาก ๆ ให้สนใจเรียนในห้องได้ ลดปัญหาขาดครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

ระบบการตลาด

 • มีระบบ marketing และระบบการให้ส่วนลด (discount) แบบที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผล ในการดึงดูดให้นักเรียนชักชวนเพื่อนมาเรียนเพิ่มในศูนย์
 • ซอฟต์แวร์ IntelliQuest เชื่อมต่อผ่าน Facebook ซึ่งเป็นการเผยแพร่แบบ Online Word-of-Mouth จากผู้เรียนไปสู่เพื่อน ๆ ของผู้เรียนโดยอัตโนมัติ
 • มีแผ่นโปสเตอร์ 100 แผ่นและโบรชัวร์ 10,000 ใบ เพื่อให้ franchisee ใช้ในการทำการตลาด
 • มีหนังสือ 19 สุดยอดเทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่นำแสดงโดยนักแสดงชื่อดัง มาริโอ เมาเรอร์ จำนวน 200 ชุด เพื่อให้เป็นของขวัญแก่นักเรียนชุดแรกของแต่ละศูนย์
หนังสือ 19 สุดยอดเทคนิคเก่งภาษาอังกฤษ วันอัศจรรย์ของมาริโอ

ระยะเวลาคืนทุน

 • มีระยะเวลาคืนทุนภายใน 9-12 เดือน