แฟรนไชส์สถาบันภาษาอังกฤษ Insight English

 • พิสูจน์คุณภาพการเรียนรู้แล้วโดยสถาบันและองค์กรระดับชาติ และนานาชาติ
 • Insight จัดหาอาจารย์เจ้าของภาษาให้เพื่อเน้นทักษะสนทนาแก่ผู้เรียน
 • คืนทุนภายใน 9 - 12 เดือน ต้นทุนคงที่ต่ำเพราะไม่ต้องจ้างอาจารย์ประจำ
 • ค่าเล่าเรียนเหมาะสมกับรายได้ของประชากรในพื้นที่ของสาขานั้นๆ
 • มีระบบช่วยขยายกิจการและเพิ่มรายได้โดยจัดสอนพิเศษให้โรงเรียนใกล้เคียง
 • สามารถนำหลักสูตรและระบบ Insight ไปเปิดสอนเพิ่มเติมในสถาบันที่ดำเนินการอยู่แล้วได้

ความสำเร็จของ Insight English

ความสำเร็จของ Insight English

 • องค์ชั้นนำระดับโลกและระดับประเทศเลือกใช้ Insight English
 • Chevron, TAS, โรงไฟฟ้าหงสา ประเทศลาว,ศูนย์อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (E-Saan Software Park),มหาวิทยาลัยขอนแก่น,มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี,มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นต้น
การลงทุนที่เห็นผลตอบแทนชัดเจน

การลงทุนที่เห็นผลตอบแทนชัดเจน

 • จุดคุ้มทุนต่ำ และคืนทุนเร็ว ภายในระยะเวลา 9-12 เดือน
 • สำนักงานใหญ่มีระบบช่วยเหลือทางการตลาด การโฆษณา และจัด Promotion
ระบบบริหารที่ติดตามผลได้ชัดเจน

ระบบบริหารที่ติดตามผลได้ชัดเจน

 • Insight English มีระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถบันทึกและรายงานผลนักเรียนเป็นรายบุคคล
 • ผู้บริหารและผู้ปกครองสามารถติดตามผลการเรียนของนักเรียนได้ตามเวลาจริง (real-time) ด้วยระบบ LMS (Learning Management System)

ตัวอย่างองค์กรที่นำไปเผยแพร่และใช้งาน


ผู้ดูแลแฟรนไชส์และผู้จัดจำหน่าย

รังศิวุธ จันทร์แดง (กอล์ฟ)

รังศิวุธ จันทร์แดง
(กอล์ฟ)

อนิสา หงษ์ทอง (อัน)

อนิสา หงษ์ทอง
(อัน)

ติดต่อสมัครแฟรนไชส์และผู้จัดจำหน่าย

ติดต่อสอบถาม

โทร. 02-129-3990 หรือ 083-256-5588

จุดเด่นของ Insight English

 • Insight English ออกแบบด้วยเทคโนโลยีและผลงานวิจัยใหม่ล่าสุด
 • ช่วยให้เรียนรู้อย่างเพลิดเพลินได้ถึง 300 ข้อต่อชั่วโมง
 • ได้ผลเป็น 4เท่าของการเรียนในห้องทั่วไป
 • ออกแบบสำหรับผู้เรียนชาวเอเชียโดยเฉพาะ และครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ระดับประถม 1 ถึงมหาลัยและวัยทำงาน
 • ดูพัฒนาการของผู้เรียนได้ทุกวัน

คุณสมบัติของผู้ลงทุน

 1. สนใจงานด้านการศึกษา มีความมุ่งหวังพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและมีความรักในภาษาอังกฤษ
 2. มีความสามารถในการจัดการ โดยเฉพาะในด้านการสื่อสารกับผู้ปกครอง
 3. สามารถจัดหาสถานที่ในทำเลที่ดี เหมาะสมกับการเปิดสถาบันสอนภาษา