ค้นคำตอบจากคำถามที่พบบ่อย (FAQs)คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

คำถามทั้งหมด

คำถามที่ติด Tag: "DVD"

เป็นแผ่น CD หรือ DVD

มีทั้งแบบเป็นแผ่น CD-ROM และ DVD-ROM

เปิดแผ่น DVD ขึ้นมาแล้วไม่พบข้อมูลอะไรเลย

  1. ลองนำแผ่นไปลองกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆดู
  2. ตรวจสอบดูว่าเครื่องอ่านแผ่นทำงานได้ปกติ
  3. ตรวจสอบดูว่าเครื่องอ่านสามารถอ่านแผ่น DVD ได้

หากแผ่น disc DVD Insight ของลูกค้าหาย และต้องการแผ่นใหม่ (โดยไม่ต้องการ access code หรือ username ใหม่) จะต้องทำอย่างไร?

ให้ลูกค้าแจ้ง username หรือชื่อนามสกุลของลูกค้าเพื่อใช้ในการตรวจสอบ ถ้าเป็นแผ่นอย่างเดียว (โดยไม่ต้องใช้ access code) เรายินดีส่งให้ลูกค้าโดยมีค่าใช้จ่าย 100 บาทสำหรับค่าขนส่งและค่าแผ่น

มีคำถามเพิ่มเติม กรุณาส่งมาได้ที่ contact@insight-eng.com ใช้หัวเรื่องว่า "FAQ"