ค้นคำตอบจากคำถามที่พบบ่อย (FAQs)คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

คำถามทั้งหมด

คำถามที่ติด Tag: "เพิ่มผู้ใช้"

การเพิ่มผู้ใช้ใหม่ต้องทำได้อย่างไร

 1. เมื่อเปิดโปรแกรมครั้งแรกจะเข้าสู่หน้าเพิ่มผู้ใช้ทันทีหรือให้กดที่ปุ่ม “เพิ่มผู้ใช้” ที่หน้า login
 2. จะมีตัวเลือกให้เลือกว่ามีชื่อผู้ใช้ (username) อยู่หรือไม่
  1. ถ้ามีชื่อผู้ใช้ (username) อยู่แล้วให้เลือก “มี” แล้วกรอกผู้ใช้ (username)
  2. ถ้าไม่มีชื่อผู้ใช้ (username) อยู่แล้วให้เลือก “ไม่มี” แล้วกรอกรหัสใช้งาน (access code) ที่ได้รับพร้อมกับแผ่น
 3. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วกด “ตกลง”
 4. เมื่อดำเนินการเสร็จโปรแกรมจะเข้ามาที่หน้า login และจะมีชื่อผู้ใช้ (username) ปรากฏอยู่ที่บริเวณตรงกลางของหน้า login

เพิ่มชื่อผู้ใช้ (username) และใช้งานไปแล้วเมื่อปิดเครื่องและเปิดใหม่ไม่พบชื่อผู้ใช้ต้องทำการเพิ่มชื่อผู้ใช้ (username) ใหม่ทุกครั้ง

ตรวจสอบดูว่าเครื่องของท่านมีการลงโปรแกรมประเภท undo เช่น DeepFreeze, RollBack Rx หรือไม่

 1. ถ้ามีให้ทำการติดตั้ง (install) โปรแกรมไว้ใน drive ที่ไม่ได้ทำ undo ไว้
 2. ถ้าไม่มีให้ลองติดตั้งโปแกรมไว้ใน drive อื่นๆนอกเหนือจาก drive C:

โปรแกรมแจ้งว่ารหัสใช้งาน (access code) ถูกใช้งานแล้ว

 1. ตรวจสอบดูว่าได้ใส่รหัสใช้งานถูกต้องทุกตัวอักษร
 2. เคยใช้รหัสใช้งาน (access code) ในการเพิ่มชื่อผู้ใช้ไปแล้วให้เลือกตัวเลือกหน้าเพิ่มชื่อผู้ใช้ว่า “มี” แล้วกรอกชื่อผู้ใช้แทน
 3. ถ้ามั่นใจว่าใส่ถูกต้องและไม่เคยใช้งานมาก่อนให้ติดต่อมาที่ contact@insight-eng.com

จำรหัสผ่านไม่ได้

สามารถขอรับรหัสผ่านใหม่ได้ที่ http://www.in-eng.com/userapp/pwd_assistance/ โดยกรอกชื่อผู้ใช้และระบุอีเมล์ให้ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ ในกรณีที่ลืมอีเมล์ด้วยให้ติดต่อมาที่ contact@insight-eng.com

จำชื่อผู้ใช้ (username) ไม่ได้

ให้ติดต่อมาที่ contact@insight-eng.com พร้อมระบุรหัสใช้งาน (access code) และหลักฐานการชำระเงิน

มีคำถามเพิ่มเติม กรุณาส่งมาได้ที่ contact@insight-eng.com ใช้หัวเรื่องว่า "FAQ"