ค้นคำตอบจากคำถามที่พบบ่อย (FAQs)คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

คำถามทั้งหมด

คำถามที่ติด Tag: "เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต"

ข้อมูลไม่ปรากฏหรือไม่ตรงกับบน website

  1. ตรวจสอบระบบอินเทอร์เน็ตว่าปกติหรือไม่ในระหว่างที่เล่น
  2. ตรวจสอบการตั้งเวลาของเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าถูกต้องหรือไม่

โปรแกรมไม่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้แต่สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้จากเบราเซอร์

ต้องทำการใส่ค่า proxy server ซึ่งกำหนดโดยผู้ที่ดูแลอินเตอร์ภายในองค์กรหรือหน่วยงานของท่าน โดยท่านจะต้องติดต่อกับผู้ดูแลระบบเพื่อขอ address และ port ของ proxy server จากนั้นจึงนำไปใส่ในตัวโปรแกรมที่หน้า login คลิกปุ่ม “ตั้งค่า Internet” แล้วใส่ค่า address และ port ที่ได้มาลงไปแล้วกดปุ่ม “ตกลง” โปรแกรมก็จะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ถ้ายังไม่ได้ให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้ดูแลระบบ

เวลาเปิดใช้งานต้องใช้อินเทอร์เน็ตหรือไม่

ต้องต่ออินเทอร์เน็ตในขั้นตอนการเพิ่มผู้ใช้และต้องการเก็บข้อมูลเข้าเครื่องแม่ข่าย (server) เท่านั้น

มีคำถามเพิ่มเติม กรุณาส่งมาได้ที่ contact@insight-eng.com ใช้หัวเรื่องว่า "FAQ"