ค้นคำตอบจากคำถามที่พบบ่อย (FAQs)คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

คำถามทั้งหมด

คำถามที่ติด Tag: "อินเทอร์เน็ต"

ถ้าไม่ต่ออินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้หรือไม่

ได้ แต่ในการใช้งานครั้งแรกของทุกเครื่อง ต้องต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อให้เครื่องแม่ข่าย (server) ตรวจสอบข้อมูลของชื่อผู้ใช้ (username) นั้นๆ และเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ในการใช้งานครั้งต่อไป หากระบบอินเทอร์เน็ตมีปัญหา ก็สามารถใช้งานได้แต่คะแนนต่างๆจะยังไม่ถูกส่งไปที่เครื่องแม่ข่าย (server) ดังนั้นหากต้องการตรวจสอบผลการเรียน ก็ให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเล่นให้จบบทเรียนอย่างน้อย 1 บทผลการเรียนก็จะถูกส่งเข้าไปเก็บไว้ที่เครื่องแม่ข่าย (server) ทันที

ข้อมูลไม่ปรากฏหรือไม่ตรงกับบน website

  1. ตรวจสอบระบบอินเทอร์เน็ตว่าปกติหรือไม่ในระหว่างที่เล่น
  2. ตรวจสอบการตั้งเวลาของเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าถูกต้องหรือไม่

โปรแกรมไม่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้แต่สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้จากเบราเซอร์

ต้องทำการใส่ค่า proxy server ซึ่งกำหนดโดยผู้ที่ดูแลอินเตอร์ภายในองค์กรหรือหน่วยงานของท่าน โดยท่านจะต้องติดต่อกับผู้ดูแลระบบเพื่อขอ address และ port ของ proxy server จากนั้นจึงนำไปใส่ในตัวโปรแกรมที่หน้า login คลิกปุ่ม “ตั้งค่า Internet” แล้วใส่ค่า address และ port ที่ได้มาลงไปแล้วกดปุ่ม “ตกลง” โปรแกรมก็จะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ถ้ายังไม่ได้ให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้ดูแลระบบ

ใช้งานอยู่แล้วโปรแกรมค้างข้อมูลที่เล่นมาก่อนหน้านั้นหายไปบางส่วน

  • โปรแกรมค้างเกิดจากข้อผิดพลาดบางประการของไฟล์โปรแกรมที่อยู่ในเครื่อง ถ้าเปิดใช้งานใหม่แล้วยังค้างเหมือนเดิมในถอนการติดตั้ง (uninstall) แล้วทำการติดตั้ง (install) ใหม่
  • สาเหตุเบื้องต้น เช่น ไฟตก เครื่องมีไวรัส มีโปรแกรมอื่นๆทำงานพร้อมๆกันหลายตัว
  • ที่คะแนนหายไปแสดงว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีปัญหา ในช่วงที่ทำการส่งคะแนนมาที่เครื่องแม่ข่าย (server)
  • สามารถแจ้งให้ตรวจสอบดูว่ามีข้อมูลอยู่บนเครื่องแม่ข่าย (server) หรือไม่ได้ที่ contact@insight-eng.com

เวลาเปิดใช้งานต้องใช้อินเทอร์เน็ตหรือไม่

ต้องต่ออินเทอร์เน็ตในขั้นตอนการเพิ่มผู้ใช้และต้องการเก็บข้อมูลเข้าเครื่องแม่ข่าย (server) เท่านั้น

มีคำถามเพิ่มเติม กรุณาส่งมาได้ที่ contact@insight-eng.com ใช้หัวเรื่องว่า "FAQ"