ค้นคำตอบจากคำถามที่พบบ่อย (FAQs)คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

คำถามทั้งหมด

คำถามที่ติด Tag: "สถาบันการศึกษา"

โปรแกรมไม่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้แต่สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้จากเบราเซอร์

ต้องทำการใส่ค่า proxy server ซึ่งกำหนดโดยผู้ที่ดูแลอินเตอร์ภายในองค์กรหรือหน่วยงานของท่าน โดยท่านจะต้องติดต่อกับผู้ดูแลระบบเพื่อขอ address และ port ของ proxy server จากนั้นจึงนำไปใส่ในตัวโปรแกรมที่หน้า login คลิกปุ่ม “ตั้งค่า Internet” แล้วใส่ค่า address และ port ที่ได้มาลงไปแล้วกดปุ่ม “ตกลง” โปรแกรมก็จะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ถ้ายังไม่ได้ให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้ดูแลระบบ

เมื่อเข้าสู่บทเรียนแล้วโปรแกรมแจ้งเตือนว่าไม่ได้เป็นสมาชิกในระดับที่กำหนดและให้ใส่รหัสใช้งาน

  1. ตรวจสอบดูว่าระดับที่เลือกนั้นสามารถใช้งานได้จริง เช่น เริ่มเรียนที่ระดับที่ 5 ซื้อไป 10 ระดับก็จะสามารถใช้งานได้ถึงระดับที่ 15 ไม่สามารถใช้งานในระดับที่ 1-4 และ 16-20 ได้
  2. ถ้าตรวจสอบแล้วว่าระดับที่เลือกอยู่ในระดับที่ใช้งานได้แสดงว่าได้มีการลงโปรแกรมเกินจำนวนครั้งที่กำหนดให้ติดต่อเข้ามาที่ contact@insight-eng.com โดยระบุเหตุผลเพื่อขอขยายจำนวนครั้ง

เพิ่มชื่อผู้ใช้ (username) และใช้งานไปแล้วเมื่อปิดเครื่องและเปิดใหม่ไม่พบชื่อผู้ใช้ต้องทำการเพิ่มชื่อผู้ใช้ (username) ใหม่ทุกครั้ง

ตรวจสอบดูว่าเครื่องของท่านมีการลงโปรแกรมประเภท undo เช่น DeepFreeze, RollBack Rx หรือไม่

  1. ถ้ามีให้ทำการติดตั้ง (install) โปรแกรมไว้ใน drive ที่ไม่ได้ทำ undo ไว้
  2. ถ้าไม่มีให้ลองติดตั้งโปแกรมไว้ใน drive อื่นๆนอกเหนือจาก drive C:

เรียน level ต่อไปไม่ได้

  1. ตรวจสอบดูว่าระดับที่เลือกนั้นสามารถใช้งานได้จริง เช่น เริ่มเรียนที่ระดับที่ 5 ซื้อไป 10 ระดับก็จะสามารถใช้งานได้ถึงระดับที่ 15 ไม่สามารถใช้งานในระดับที่ 1-4 และ 16-20 ได้
  2. ถ้าตรวจสอบแล้วว่าระดับที่เลือกอยู่ในระดับที่ใช้งานได้แสดงว่าได้มีการลงโปรแกรมเกินจำนวนครั้งที่กำหนดให้ติดต่อเข้ามาที่ contact@insight-eng.com โดยระบุเหตุผลเพื่อขอขยายจำนวนครั้ง

เวลาเปิดใช้งานต้องใช้อินเทอร์เน็ตหรือไม่

ต้องต่ออินเทอร์เน็ตในขั้นตอนการเพิ่มผู้ใช้และต้องการเก็บข้อมูลเข้าเครื่องแม่ข่าย (server) เท่านั้น

ระบบ AI (Artificial Intelligence) ปัญญาประดิษฐ์ คืออะไร

มีคำถามเพิ่มเติม กรุณาส่งมาได้ที่ contact@insight-eng.com ใช้หัวเรื่องว่า "FAQ"