ค้นคำตอบจากคำถามที่พบบ่อย (FAQs)คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

คำถามทั้งหมด

คำถามที่ติด Tag: "ลูกค้าทั่วไป"

การลงติดตั้ง (install) โปรแกรมจะต้องติดตั้ง (install) ทีละแผ่นหรือว่าลงทีเดียวครบทุกแผ่นในกรณีที่มีหลายแผ่น

แนะนำให้ติดตั้งทีละแผ่นและเมื่อเล่นจบแผ่นที่ 1 โปรแกรมก็จะขึ้นมาให้เราใส่แผ่นที่ 2 แล้วค่อยใส่แผ่นที่ 2 เพื่อทำการติดตั้งบทเรียนเพิ่มเติม

โปรแกรมสามารถใช้งานได้กี่คน และถ้ามีผู้ที่ต้องการใช้มากกว่า 1 คน จะให้เรียนด้วยกันได้หรือไม่

โปรแกรมเป็นระบบการเรียนรู้แบบเหมือนมีครูสอนตัวต่อตัว และการรายงานผล ก็ปรับไปตามความสามารถของผู้เรียน หากมีผู้เรียนเรียนมากกว่า 1 คน ใน 1 username การรายงานผลจะปนกัน ไม่สามารถเลือกเนื้อหาให้ตรงกับผู้เรียนแต่ละบุคคลได้

ถ้ามีเครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่า 1 เครื่อง สามารถติดตั้ง (install) โปรแกรมทุกเครื่องเลยได้หรือไม่

ได้ เพราะตัวโปรแกรมสามารถติดตั้ง (install) ได้มากกว่า 1 ครั้ง (จำนวนครั้งขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่กำหนดไว้ การขายปลีกจะกำหนดไว้ที่ 4 ครั้ง) ซึ่งสามารถติดตั้ง (install) ได้หลายเครื่อง เมื่อต่ออินเตอร์เน็ตระหว่างที่เรียน ข้อมูลที่เรียนไว้แต่ละเครื่องจะเชื่อมต่อไปเครื่องแม่ข่าย (server) เมื่อใช้โปรแกรมบนเครื่องอื่นๆที่ติดตั้ง (install) โปรแกรมไว้และมีการต่ออินเตอร์เน็ตอยู่ ก็จะเห็นผลการเรียนปัจจุบันได้โดยอัตโนมัติ

ถ้าไม่ต่ออินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้หรือไม่

ได้ แต่ในการใช้งานครั้งแรกของทุกเครื่อง ต้องต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อให้เครื่องแม่ข่าย (server) ตรวจสอบข้อมูลของชื่อผู้ใช้ (username) นั้นๆ และเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ในการใช้งานครั้งต่อไป หากระบบอินเทอร์เน็ตมีปัญหา ก็สามารถใช้งานได้แต่คะแนนต่างๆจะยังไม่ถูกส่งไปที่เครื่องแม่ข่าย (server) ดังนั้นหากต้องการตรวจสอบผลการเรียน ก็ให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเล่นให้จบบทเรียนอย่างน้อย 1 บทผลการเรียนก็จะถูกส่งเข้าไปเก็บไว้ที่เครื่องแม่ข่าย (server) ทันที

สามารถทบทวนบทเรียนที่เรียนไปแล้วได้หรือไม่

ได้ สามารถเรียนทบทวนในระดับและบทเรียนที่เรียนผ่านมาแล้วได้ เช่น ถ้าเราเรียนอยู่ระดับที่ 7 บทที่ 30 เราก็สามารถกลับไปทบทวนของระดับที่ 7 บทที่ 1-29 ได้ หรือจะกลับไปทบทวนในระดับที่ 6 ก็ได้ โดยการเลือกที่ระดับและเลือกบทที่ต้องการทบทวน

เลือกระดับไม่เหมาะสม สามารถเปลี่ยนระดับที่เรียนได้อย่างไร

จะทราบระดับเริ่มเรียนของตัวเองได้อย่างไร

คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ที่แนะนำสำหรับใช้งานโปรแกรม

หากติดตั้ง (install) รุ่นก่อนเอาไว้ต้องทำอย่างไร

ทราบได้อย่างไรว่าการเรียนกับ Insight ได้ผลเร็วกว่าวิธีปกติ 4 เท่า

เหตุผลอะไรที่ทำให้วิธีการเรียนกับ Insight ได้ผลดีกว่าวิธีทั่วไปมาก

ถ้าผู้เรียนไม่รู้คำตอบของแบบฝึกหัดควรจะทำอย่างไร

การเรียนแบบเฉพาะบุคคลเป็นอย่างไร

การเล่นเกมเป็นผลดีหรือผลเสียกับการเรียน

สามารถเรียนในระดับที่สูงกว่าได้หรือไม่

ปริมาณเนื้อหาและระยะเวลาเรียน

ข้อมูลไม่ปรากฏหรือไม่ตรงกับบน website

โปรแกรมไม่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้แต่สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้จากเบราเซอร์

การเพิ่มผู้ใช้ใหม่ต้องทำได้อย่างไร

เมื่อเข้าสู่บทเรียนแล้วโปรแกรมแจ้งเตือนว่าไม่ได้เป็นสมาชิกในระดับที่กำหนดและให้ใส่รหัสใช้งาน

เพิ่มชื่อผู้ใช้ (username) และใช้งานไปแล้วเมื่อปิดเครื่องและเปิดใหม่ไม่พบชื่อผู้ใช้ต้องทำการเพิ่มชื่อผู้ใช้ (username) ใหม่ทุกครั้ง

โปรแกรมแจ้งว่ารหัสใช้งาน (access code) ถูกใช้งานแล้ว

จำรหัสผ่านไม่ได้

จำชื่อผู้ใช้ (username) ไม่ได้

ค่าใช้จ่ายในการเรียนแต่ละดับ, มีกี่ชุดราคาเท่าไหร่

ได้ผลการทดสอบ pre-test แล้วต้องทำอย่างไรต่อ

ใช้งานอยู่แล้วโปรแกรมค้างข้อมูลที่เล่นมาก่อนหน้านั้นหายไปบางส่วน

เป็นแผ่น CD หรือ DVD

อัดเสียงพูดในโปรแกรมไม่เป็น

เนื้อหามีการแปลเป็นภาษาไทยหรือไม่

เหมาะสำหรับเด็กประถมและมัธยมหรือไ

เสียงในโปรแกรมช้า บางครั้งโปรแกรมค้างบ่อย

ลักษณะการใช้งานโปรแกรมเป็นแบบใด CD, DVD หรือ online

หลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรประเภทชั้นเรียนหรือนอกหลักสูตร

อยากทราบว่าโปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถโหลดลงเครื่อง iPad ได้หรือเปล่า

เป็นแผ่น DVD มี่กี่โปรแกรม หรือกี่หลักสูตร

สามารถเรียนที่บ้านด้วยตัวเองรึเปล่า

เรียน level ต่อไปไม่ได้

รหัสใช้งาน (access code) หายไป (ยังไม่เคยใช้) จะสามารถรู้รหัสใช้งาน (access code) ของดีวีดีแผ่นนี้ได้อย่างไร

ระบบคืออะไร Software ซื้อมาเรียนเองหรือโรงเรียนสอนภาษา

เวลาเปิดใช้งานต้องใช้อินเทอร์เน็ตหรือไม่

โปรแกรมมีอายุการใช้งานหรือไม่

เรียนซ้ำไปซ้ำมาหลายๆรอบได้หรือไม่

สั่งซื้อ Insight English ไปแต่ได้คู่มือของ English Genius มา

เปิดแผ่น DVD ขึ้นมาแล้วไม่พบข้อมูลอะไรเลย

ใช้งานโปรแกรมแล้วไฟดับเครื่องคอมพิวเตอร์ดับ เปิดโปรแกรม startup error เละติดตั้ง (install) ซ้ำก็ยังใช้ไม่ได้ถอนการติดตั้ง (uninstall) ก็ขึ้นว่าบอกว่าโปรแกรมเปิดอยู่เอาออกไม่ได้อีก

ระบบ AI (Artificial Intelligence) ปัญญาประดิษฐ์ คืออะไร

รบกวนช่วยอธิบายเรื่องรายงานในส่วนคำศัพท์ เริ่มเรียน รู้ กับ มั่นใจ แตกต่างกันอย่างไรครับ

หากแผ่น disc DVD Insight ของลูกค้าหาย และต้องการแผ่นใหม่ (โดยไม่ต้องการ access code หรือ username ใหม่) จะต้องทำอย่างไร?

มีคำถามเพิ่มเติม กรุณาส่งมาได้ที่ contact@insight-eng.com ใช้หัวเรื่องว่า "FAQ"