ค้นคำตอบจากคำถามที่พบบ่อย (FAQs)คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

คำถามทั้งหมด

คำถามที่ติด Tag: "ระบบการเรียนรู้"

เนื้อหามีการแปลเป็นภาษาไทยหรือไม่

มี เพื่อให้มีประสิทธิผลในการเรียนรู้จึงมีคำแปลภาษาไทยให้

เหมาะสำหรับเด็กประถมและมัธยมหรือไ

มีเนื้อหาที่ครอบคลุมเหมาะทั้งสำหรับเด็กประถมและมัธย

หลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรประเภทชั้นเรียนหรือนอกหลักสูตร

เป็นแบบการเรียนเสริมนอกหลักสูตร

สามารถเรียนที่บ้านด้วยตัวเองรึเปล่า

สามารถเรียนที่บ้านได้ด้วยตัวเอง

ระบบคืออะไร Software ซื้อมาเรียนเองหรือโรงเรียนสอนภาษา

เป็น Software ที่ใช้ในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

มีคำถามเพิ่มเติม กรุณาส่งมาได้ที่ contact@insight-eng.com ใช้หัวเรื่องว่า "FAQ"