ค้นคำตอบจากคำถามที่พบบ่อย (FAQs)คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

คำถามทั้งหมด

คำถามที่ติด Tag: "รหัสใช้งาน"

เมื่อเข้าสู่บทเรียนแล้วโปรแกรมแจ้งเตือนว่าไม่ได้เป็นสมาชิกในระดับที่กำหนดและให้ใส่รหัสใช้งาน

  1. ตรวจสอบดูว่าระดับที่เลือกนั้นสามารถใช้งานได้จริง เช่น เริ่มเรียนที่ระดับที่ 5 ซื้อไป 10 ระดับก็จะสามารถใช้งานได้ถึงระดับที่ 15 ไม่สามารถใช้งานในระดับที่ 1-4 และ 16-20 ได้
  2. ถ้าตรวจสอบแล้วว่าระดับที่เลือกอยู่ในระดับที่ใช้งานได้แสดงว่าได้มีการลงโปรแกรมเกินจำนวนครั้งที่กำหนดให้ติดต่อเข้ามาที่ contact@insight-eng.com โดยระบุเหตุผลเพื่อขอขยายจำนวนครั้ง

โปรแกรมแจ้งว่ารหัสใช้งาน (access code) ถูกใช้งานแล้ว

  1. ตรวจสอบดูว่าได้ใส่รหัสใช้งานถูกต้องทุกตัวอักษร
  2. เคยใช้รหัสใช้งาน (access code) ในการเพิ่มชื่อผู้ใช้ไปแล้วให้เลือกตัวเลือกหน้าเพิ่มชื่อผู้ใช้ว่า “มี” แล้วกรอกชื่อผู้ใช้แทน
  3. ถ้ามั่นใจว่าใส่ถูกต้องและไม่เคยใช้งานมาก่อนให้ติดต่อมาที่ contact@insight-eng.com

จำชื่อผู้ใช้ (username) ไม่ได้

ให้ติดต่อมาที่ contact@insight-eng.com พร้อมระบุรหัสใช้งาน (access code) และหลักฐานการชำระเงิน

เรียน level ต่อไปไม่ได้

  1. ตรวจสอบดูว่าระดับที่เลือกนั้นสามารถใช้งานได้จริง เช่น เริ่มเรียนที่ระดับที่ 5 ซื้อไป 10 ระดับก็จะสามารถใช้งานได้ถึงระดับที่ 15 ไม่สามารถใช้งานในระดับที่ 1-4 และ 16-20 ได้
  2. ถ้าตรวจสอบแล้วว่าระดับที่เลือกอยู่ในระดับที่ใช้งานได้แสดงว่าได้มีการลงโปรแกรมเกินจำนวนครั้งที่กำหนดให้ติดต่อเข้ามาที่ contact@insight-eng.com โดยระบุเหตุผลเพื่อขอขยายจำนวนครั้ง

รหัสใช้งาน (access code) หายไป (ยังไม่เคยใช้) จะสามารถรู้รหัสใช้งาน (access code) ของดีวีดีแผ่นนี้ได้อย่างไร

สามารถติดต่อได้ที่ contact@insight-eng.com โดยระบุหลักฐานและรายระเอียดเกี่ยวกับการสั่งมามาให้ครบถ้วนเพื่อตรวจสอบและขอรับรหัสใช้งาน (access code) ใหม่ได้

มีคำถามเพิ่มเติม กรุณาส่งมาได้ที่ contact@insight-eng.com ใช้หัวเรื่องว่า "FAQ"