ค้นคำตอบจากคำถามที่พบบ่อย (FAQs)คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

คำถามทั้งหมด

คำถามที่ติด Tag: "คู่มือ"

สั่งซื้อ Insight English ไปแต่ได้คู่มือของ English Genius มา

เนื่องจากคู่มือของ Insight English หมดและเพื่อให้ได้รับการบริการที่รวดเร็ว จึงจัดส่งคู่มือของ English Genius ให้ไปก่อนชั่วคราวเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์พี่น้องกัน และวิธีการใช้เหมือนกัน

มีคำถามเพิ่มเติม กรุณาส่งมาได้ที่ contact@insight-eng.com ใช้หัวเรื่องว่า "FAQ"