ค้นคำตอบจากคำถามที่พบบ่อย (FAQs)คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

คำถามทั้งหมด

คำถามที่ติด Tag: "คุณสมบัติ"

ทราบได้อย่างไรว่าการเรียนกับ Insight ได้ผลเร็วกว่าวิธีปกติ 4 เท่า

ทางเราได้ทำการทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และทดสอบหลังเรียน (post-test) โดยใช้ข้อสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน (ข้อสอบที่ใช้อ้างอิงเป็นข้อสอบมาตรฐาน เช่น ข้อสอบ NT, O-Net ไม่ได้เป็นข้อสอบที่เขียนขึ้นโดยทีมงานของเรา เพื่อให้เกิดความเป็นกลาง) แล้วเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียน พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่พัฒนาขึ้นเร็วถึง 4 เท่าของวิธีการเรียนในห้องเรียนโดยทั่วไป

เหตุผลอะไรที่ทำให้วิธีการเรียนกับ Insight ได้ผลดีกว่าวิธีทั่วไปมาก

  1. ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) Active Review™ ช่วยควบคุมให้ผู้เรียนได้รับการทบทวนเนื้อหาหลักอย่างสม่ำเสมอเท่าที่จำเป็น ให้สิ่งที่เรียนเข้าไปอยู่ในระบบความจำระยะยาว (long-term memory) ทำให้ผู้เรียนไม่ลืมเนื้อหาหลักที่เรียนไปแล้ว
  2. เนื้อหาหลักสูตรที่จัดเตรียมมาอย่างดี ทำให้ผู้เรียนได้เน้นเฉพาะเนื้อหาส่วนที่สำคัญที่สุดก่อน ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้เป็นส่วนที่จะได้ใช้งานถี่ที่สุดในชีวิตประจำวันและใน ข้อสอบส่วนใหญ่ ทำให้ประหยัดเวลาจากการไปเรียนเนื้อหาที่ไม่ค่อยจำเป็น
  3. ด้วยการเรียนรู้แบบ interactive (มีปฏิสัมพันธ์) และการเรียนรู้ผ่านเกม ทำให้ผู้เรียนมีสมาธิ เกิดความท้าทาย และได้ทำแบบฝึกหัดมากกว่าปรกติมาก โดยเฉลี่ยผู้เรียนจะได้ทำแบบฝึกหัดถึงประมาณ 300 ข้อในหนึ่งชั่วโมงว
  4. ผู้เรียนได้รับผลตอบกลับ (feedback) ทันที เมื่อเลือกคำตอบแต่ละข้อในแบบฝึกหัด ไม่ต้องรอจนถึงช่วงเฉลยรวม ทำให้เขาเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว

การเรียนแบบเฉพาะบุคคลเป็นอย่างไร

ระบบจะจดจำประวัติการเรียนของแต่ละบุคคลเอาไว้ แล้วปรับไปตามผลการเรียนในแต่ละคน เหมือนกับมีครูที่สอนผู้เรียนเฉพาะคนนั้น ที่มีความจำเป็นเลิศ สามารถจำได้ทุกรายละเอียด ว่าลูกศิษย์ศึกษาเรื่องอะไรไปแล้วบ้าง ได้ผลมากน้อยแค่ไหนอย่างไร แล้วปรับบทเรียนไปตามลูกศิษย์คนนั้นคนเดียว

การเล่นเกมเป็นผลดีหรือผลเสียกับการเรียน

เกมทุกเกมเป็นเกมที่ออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้โดยเฉพาะ โดยใช้กลไกของเกมกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความมุ่งมั่น ท้าทายที่จะทำแบบฝึกหัดให้ถูกต้องภายในเวลาที่รวดเร็ว จึงเป็นผลดีต่อการเรียนรู้อย่างมาก แต่สำหรับเกมทั่วๆ ไป มีทั้งที่ช่วยฝึกสมองของผู้เล่น และที่ไม่ค่อยก่อให้เกิดประโยชน์ ทำให้เสียเวลาเพียงอย่างเดียว ดังนั้น ผู้ปกครองหรือผู้เล่นจึงควรเลือกเล่นเกมตามความเหมาะสม

ปริมาณเนื้อหาและระยะเวลาเรียน

ในแต่ละระดับประกอบด้วยเนื้อหา 50 บท (units) แต่ละบทใช้เวลา 15 ถึง 25 นาที บทต่างๆ จะมีจุดเน้นที่ต่างกัน ได้แก่ บทสนทนา (conversation), การอ่าน (reading), ไวยากรณ์ (grammar), และการอ่านเพื่อฝึกไวยากรณ์ (grammar readers)

เวลาเปิดใช้งานต้องใช้อินเทอร์เน็ตหรือไม่

โปรแกรมมีอายุการใช้งานหรือไม่

เรียนซ้ำไปซ้ำมาหลายๆรอบได้หรือไม่

ระบบ AI (Artificial Intelligence) ปัญญาประดิษฐ์ คืออะไร

มีคำถามเพิ่มเติม กรุณาส่งมาได้ที่ contact@insight-eng.com ใช้หัวเรื่องว่า "FAQ"