ค้นคำตอบจากคำถามที่พบบ่อย (FAQs)คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

คำถามทั้งหมด

คำถามที่ติด Tag: "ก่อนการติดตั้ง"

คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ที่แนะนำสำหรับใช้งานโปรแกรม

  • ระบบปฏิบัติการ Windows XP, Windows Vista หรือ Windows 7 ไม่รองรับ MacOSX และ Linux
  • หน่วยความจำ 512 เมกะไบต์หรือมากกว่า (แนะนำ 1 จิกะไบต์)
  • เนื้อที่ว่างในฮาร์ดดิสค์ 1.4 จิกะไบต์สำหรับการติดตั้งเนื้อหา 10 ระดับ (ขึ้นกับจำนวนระดับที่ติดตั้ง)
  • ตัวอ่าน CD-ROM หรือ DVD-ROM

มีคำถามเพิ่มเติม กรุณาส่งมาได้ที่ contact@insight-eng.com ใช้หัวเรื่องว่า "FAQ"