ค้นคำตอบจากคำถามที่พบบ่อย (FAQs)คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

คำถามทั้งหมด

คำถามที่ติด Tag: "การใช้งาน"

โปรแกรมสามารถใช้งานได้กี่คน และถ้ามีผู้ที่ต้องการใช้มากกว่า 1 คน จะให้เรียนด้วยกันได้หรือไม่

โปรแกรมเป็นระบบการเรียนรู้แบบเหมือนมีครูสอนตัวต่อตัว และการรายงานผล ก็ปรับไปตามความสามารถของผู้เรียน หากมีผู้เรียนเรียนมากกว่า 1 คน ใน 1 username การรายงานผลจะปนกัน ไม่สามารถเลือกเนื้อหาให้ตรงกับผู้เรียนแต่ละบุคคลได้

ถ้าไม่ต่ออินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้หรือไม่

ได้ แต่ในการใช้งานครั้งแรกของทุกเครื่อง ต้องต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อให้เครื่องแม่ข่าย (server) ตรวจสอบข้อมูลของชื่อผู้ใช้ (username) นั้นๆ และเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ในการใช้งานครั้งต่อไป หากระบบอินเทอร์เน็ตมีปัญหา ก็สามารถใช้งานได้แต่คะแนนต่างๆจะยังไม่ถูกส่งไปที่เครื่องแม่ข่าย (server) ดังนั้นหากต้องการตรวจสอบผลการเรียน ก็ให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเล่นให้จบบทเรียนอย่างน้อย 1 บทผลการเรียนก็จะถูกส่งเข้าไปเก็บไว้ที่เครื่องแม่ข่าย (server) ทันที

สามารถทบทวนบทเรียนที่เรียนไปแล้วได้หรือไม่

ได้ สามารถเรียนทบทวนในระดับและบทเรียนที่เรียนผ่านมาแล้วได้ เช่น ถ้าเราเรียนอยู่ระดับที่ 7 บทที่ 30 เราก็สามารถกลับไปทบทวนของระดับที่ 7 บทที่ 1-29 ได้ หรือจะกลับไปทบทวนในระดับที่ 6 ก็ได้ โดยการเลือกที่ระดับและเลือกบทที่ต้องการทบทวน

เลือกระดับไม่เหมาะสม สามารถเปลี่ยนระดับที่เรียนได้อย่างไร

  1. ที่หน้าหลักของโปรแกรม (Main Menu) ให้เลือกที่ “Subscription” (English Genius ให้เลือกที่ “Reset Level”)
  2. ที่ตัวเลือก “ท่านต้องการ” ให้เลือก “ตั้งค่าระดับที่เริ่มเรียน (Starting Level) ใหม่” (English Genius ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป)
  3. จะมีข้อความแสดงเงื่อนไขในการตั้งค่าระดับที่เริ่มเรียนใหม่ให้อ่านให้เข้าใจก่อนแล้วจึงกดปุ่ม “ตกลง” โปรแกรมจะทำการปิดตัวเองลง
  4. เปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่และทำการเพิ่มผู้ใช้ลงในระบบและเลือกระดับที่ต้องการเริ่มเรียน
เงื่อนไขที่สำคัญในการเปลี่ยนระดับที่เริ่มต้นเรียนใหม่ คือ ผู้เรียนจะสามารถเปลี่ยนระดับเริ่มต้นได้แค่ 3 ครั้งและในแต่ละครั้งจะต้องเรียนไปแล้วไม่เกิน 10 บท

หากติดตั้ง (install) รุ่นก่อนเอาไว้ต้องทำอย่างไร

ให้ทำการถอนการติดตั้งโปรแกรม (uninstall) ของเดิมออกก่อนแล้วจึงติดตั้ง (install) ตัวใหม่ลงไป

ถ้าผู้เรียนไม่รู้คำตอบของแบบฝึกหัดควรจะทำอย่างไร

สามารถเรียนในระดับที่สูงกว่าได้หรือไม่

ข้อมูลไม่ปรากฏหรือไม่ตรงกับบน website

โปรแกรมไม่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้แต่สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้จากเบราเซอร์

การเพิ่มผู้ใช้ใหม่ต้องทำได้อย่างไร

เมื่อเข้าสู่บทเรียนแล้วโปรแกรมแจ้งเตือนว่าไม่ได้เป็นสมาชิกในระดับที่กำหนดและให้ใส่รหัสใช้งาน

เพิ่มชื่อผู้ใช้ (username) และใช้งานไปแล้วเมื่อปิดเครื่องและเปิดใหม่ไม่พบชื่อผู้ใช้ต้องทำการเพิ่มชื่อผู้ใช้ (username) ใหม่ทุกครั้ง

โปรแกรมแจ้งว่ารหัสใช้งาน (access code) ถูกใช้งานแล้ว

จำรหัสผ่านไม่ได้

จำชื่อผู้ใช้ (username) ไม่ได้

ใช้งานอยู่แล้วโปรแกรมค้างข้อมูลที่เล่นมาก่อนหน้านั้นหายไปบางส่วน

อัดเสียงพูดในโปรแกรมไม่เป็น

เสียงในโปรแกรมช้า บางครั้งโปรแกรมค้างบ่อย

เรียน level ต่อไปไม่ได้

เวลาเปิดใช้งานต้องใช้อินเทอร์เน็ตหรือไม่

โปรแกรมมีอายุการใช้งานหรือไม่

เรียนซ้ำไปซ้ำมาหลายๆรอบได้หรือไม่

ใช้งานโปรแกรมแล้วไฟดับเครื่องคอมพิวเตอร์ดับ เปิดโปรแกรม startup error เละติดตั้ง (install) ซ้ำก็ยังใช้ไม่ได้ถอนการติดตั้ง (uninstall) ก็ขึ้นว่าบอกว่าโปรแกรมเปิดอยู่เอาออกไม่ได้อีก

รบกวนช่วยอธิบายเรื่องรายงานในส่วนคำศัพท์ เริ่มเรียน รู้ กับ มั่นใจ แตกต่างกันอย่างไรครับ

หากแผ่น disc DVD Insight ของลูกค้าหาย และต้องการแผ่นใหม่ (โดยไม่ต้องการ access code หรือ username ใหม่) จะต้องทำอย่างไร?

มีคำถามเพิ่มเติม กรุณาส่งมาได้ที่ contact@insight-eng.com ใช้หัวเรื่องว่า "FAQ"