ค้นคำตอบจากคำถามที่พบบ่อย (FAQs)คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

คำถามทั้งหมด

คำถามที่ติด Tag: "การแก้ไขปัญหากรณีพิเศษ"

ใช้งานอยู่แล้วโปรแกรมค้างข้อมูลที่เล่นมาก่อนหน้านั้นหายไปบางส่วน

  • โปรแกรมค้างเกิดจากข้อผิดพลาดบางประการของไฟล์โปรแกรมที่อยู่ในเครื่อง ถ้าเปิดใช้งานใหม่แล้วยังค้างเหมือนเดิมในถอนการติดตั้ง (uninstall) แล้วทำการติดตั้ง (install) ใหม่
  • สาเหตุเบื้องต้น เช่น ไฟตก เครื่องมีไวรัส มีโปรแกรมอื่นๆทำงานพร้อมๆกันหลายตัว
  • ที่คะแนนหายไปแสดงว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีปัญหา ในช่วงที่ทำการส่งคะแนนมาที่เครื่องแม่ข่าย (server)
  • สามารถแจ้งให้ตรวจสอบดูว่ามีข้อมูลอยู่บนเครื่องแม่ข่าย (server) หรือไม่ได้ที่ contact@insight-eng.com

เสียงในโปรแกรมช้า บางครั้งโปรแกรมค้างบ่อย

  • โปรแกรมค้างเกิดจากข้อผิดพลาดบางประการของไฟล์โปรแกรมที่อยู่ในเครื่อง ถ้าเปิดใช้งานใหม่แล้วยังค้างเหมือนเดิมในถอนการติดตั้ง (uninstall) แล้วทำการติดตั้ง (install) ใหม่
  • สาเหตุเบื้องต้น เช่น ไฟตก เครื่องมีไวรัส มีโปรแกรมอื่นๆทำงานพร้อมๆกันหลายตัว

มีคำถามเพิ่มเติม กรุณาส่งมาได้ที่ contact@insight-eng.com ใช้หัวเรื่องว่า "FAQ"