ค้นคำตอบจากคำถามที่พบบ่อย (FAQs)คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

คำถามทั้งหมด

คำถามที่ติด Tag: "การเรียนรู้"

สามารถทบทวนบทเรียนที่เรียนไปแล้วได้หรือไม่

ได้ สามารถเรียนทบทวนในระดับและบทเรียนที่เรียนผ่านมาแล้วได้ เช่น ถ้าเราเรียนอยู่ระดับที่ 7 บทที่ 30 เราก็สามารถกลับไปทบทวนของระดับที่ 7 บทที่ 1-29 ได้ หรือจะกลับไปทบทวนในระดับที่ 6 ก็ได้ โดยการเลือกที่ระดับและเลือกบทที่ต้องการทบทวน

มีคำถามเพิ่มเติม กรุณาส่งมาได้ที่ contact@insight-eng.com ใช้หัวเรื่องว่า "FAQ"