ค้นคำตอบจากคำถามที่พบบ่อย (FAQs)คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

คำถามทั้งหมด

คำถามที่ติด Tag: "การสั่งซื้อ"

ค่าใช้จ่ายในการเรียนแต่ละดับ, มีกี่ชุดราคาเท่าไหร่

ให้ติดต่อมาที่ contact@insight-eng.com หรือกรอกแบบฟอร์มสั่งซื้อหรือติดต่อที่ 02-129-3990 หรือ 083-548-7766

ได้ผลการทดสอบ pre-test แล้วต้องทำอย่างไรต่อ

ให้ติดต่อมาที่ contact@insight-eng.com หรือ 02-129-3990 หรือ 083-548-7766 เพื่อทำการสั่งซื้อให้ตรงกับระดับที่ทดสอบได้

รหัสใช้งาน (access code) หายไป (ยังไม่เคยใช้) จะสามารถรู้รหัสใช้งาน (access code) ของดีวีดีแผ่นนี้ได้อย่างไร

สามารถติดต่อได้ที่ contact@insight-eng.com โดยระบุหลักฐานและรายระเอียดเกี่ยวกับการสั่งมามาให้ครบถ้วนเพื่อตรวจสอบและขอรับรหัสใช้งาน (access code) ใหม่ได้

มีคำถามเพิ่มเติม กรุณาส่งมาได้ที่ contact@insight-eng.com ใช้หัวเรื่องว่า "FAQ"