ค้นคำตอบจากคำถามที่พบบ่อย (FAQs)คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

คำถามทั้งหมด

คำถามที่ติด Tag: "การทดสอบก่อนเรียน"

จะทราบระดับเริ่มเรียนของตัวเองได้อย่างไร

แนะนำให้ผู้เรียนทำวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน เพื่อที่จะเลือกระดับที่เรียนได้อย่างเหมาะสม เพื่อวัดระดับก่อนเรียนให้เปิดเว็บเบราเซอร์แล้วไปที่ www.in-eng.com/pretest/ แบบทดสอบนี้ใช้เวลาทำประมาณ 15 ถึง 25 นาที และจะทราบผลทันทีที่ทำเสร็จ หากอินเทอร์เน็ตมีปัญหาผู้เรียนสามารถทดสอบวัดระดับได้ที่ตัวโปรแกรมที่หน้าเพิ่มผู้ใช้จะมีปุ่ม “เริ่มวัดระดับ” อยู่เหนือตัวเลือกระดับเริ่มต้นเรียน

ได้ผลการทดสอบ pre-test แล้วต้องทำอย่างไรต่อ

ให้ติดต่อมาที่ contact@insight-eng.com หรือ 02-129-3990 หรือ 083-548-7766 เพื่อทำการสั่งซื้อให้ตรงกับระดับที่ทดสอบได้

มีคำถามเพิ่มเติม กรุณาส่งมาได้ที่ contact@insight-eng.com ใช้หัวเรื่องว่า "FAQ"