แจ้งผลการโอนเงิน

กรุณาตรวจสอบอีกครั้งค่ะว่า
ได้โอนเข้าบัญชีต่อไปนี้ เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายใช้หมายเลขบัญชีอื่นใดในขณะนี้

บริษัทอินไซท์อินเทลลิเลิร์น (ประเทศไทย) จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรบินสันหาดใหญ่
หมายเลขบัญชี: 865-211604-3

จากนั้นกรอกข้อมูลการโอนเงินตามแบบฟอร์มด้านล่าง
หากมีข้อสงสัยใด ๆ
กรุณาติดต่อ contact@insight-eng.com โดยตรงค่ะ

บาท
หากสะดวก รบกวนระบุ:

หรือ
: น.

(นาย, นาง, นางสาว, พระ, พ.ต. เป็นต้น)