Insight Intellilearn ร่วมมือกับ Insight

เรามีความมุ่งมั่นที่จะจัดการกับปัญหาที่ยิ่งใหญ่ แต่ด้วยขนาดของปัญหาย่อมเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทำได้สำเร็จโดยลำพัง Insight จึงเสาะหา Partner ที่เห็นในความสำคัญของการศึกษาเช่นเดียวกัน และพร้อมที่จะดำเนินการเพื่อพัฒนาการศึกษาให้กับสังคม

เราเชื่อว่า หนึ่งบวกหนึ่งสามารถที่จะกลายเป็น 10 หรือ 100 หากเราร่วมมือกันอย่างเหมาะสม และการช่วยเหลือสังคมกับความสำเร็จทางการเงินเป็นสิ่งที่ส่งเสริมกันและกัน เพราะผู้ที่มีกำลังทรัพย์และกำลังคนมากก็ย่อมสามารถช่วยเหลือสังคมได้มากเช่นกัน

ข้อเท็จจริงบางประการ

  • ประเทศไทยขาดแคลนครูด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะครูภาษาอังกฤษ ถึงกว่า 70,000 คน
  • ครูภาษาอังกฤษหลายคนที่สอนอยู่ปัจจุบัน (โดยเฉพาะในโรงเรียนนอกตัวเมือง) ไม่กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติเจ้าของภาษา
  • กฎหมายให้หักภาษีได้ 2 เท่าสำหรับผู้ที่บริจาคเพื่อการศึกษา

ด้านที่เราสนใจเรื่องความร่วมมือเป็นพิเศษ

การเผยแพร่วิธีการเรียนรู้ด้วย Insight

โดยประกาศบอกต่อให้โรงเรียน สถาบันการศึกษา และอาจารย์ ทราบถึงข้อดีจากการเรียนรู้ด้วย Insight เพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาได้ในวงกว้างมากขึ้น โดยหากนักเรียนหรือโรงเรียนใดขาดแคลนทุนทรัพย์ในการจัดซื้อ ก็สามารถเขียนอีเมล์หรือจดหมายมาขอรับการสนับสนุนทุนจากทาง Insight ได้

Partner ที่ช่วยเหลือได้มากในด้านนี้: ผู้บริหารสถาบันการศึกษา, นักการตลาด, สื่อมวลชน, ดารานักแสดง, พ่อแม่ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน

การวิจัยเพื่อเปรียบเทียบและหาวิธีใช้ Insight ที่มีประสิทธิผลสูงสุด

นักเรียนสามารถใช้ Insight เพียงอย่างเดียวในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษก็ได้ หรือใช้ควบคู่ไปกับวิธีการเรียนแบบอื่น ๆ ก็ได้ วิธีใดที่ได้ผลสูงสุดภายในระยะเวลาจำกัด และค่าใช้จ่ายโดยเปรียบเทียบในแต่ละวิธีเป็นอย่างไร เหล่านี้เป็นคำถามที่การวิจัยจะช่วยหาคำตอบได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

Partner ที่ช่วยเหลือได้มากในด้านนี้: มหาวิทยาลัย, โรงเรียน, ผู้บริหาร, ครูอาจารย์

การบริจาค Insight ให้กับโรงเรียนและนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

มีนักเรียนและโรงเรียนอีกเป็นจำนวนมากที่จะได้รับประโยชน์จากสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลสูงอย่าง Insight แต่ด้วยทรัพยากรอันจำกัดทำให้เราไม่สามารถแจกจ่ายไปได้อย่างทั่วถึง หากองค์กรหรือผู้บริจาคท่านใดสนใจช่วยเหลือเพื่อพัฒนาการศึกษาของนักเรียนที่ยากจน ทางเรายินดีเป็นสื่อกลางให้

Partner ที่ช่วยเหลือได้มากในด้านนี้: บริษัท องค์กร หรือบุคคลที่สนใจช่วยเหลือนักเรียนยากจนและสนใจพัฒนาการศึกษาของชาติ

การลงทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

หลักการเรียนรู้และเทคนิคของ Insight สามารถใช้ในสื่อประเภทอื่น ๆ นอกเหนือไปจากซอฟต์แวร์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์และวิดีโอได้ด้วย ตัวอย่างของสื่อด้านอื่น ได้แก่ เกมส์สำหรับโทรศัพท์มือถือ, CD เสียง, การ์ดคำศัพท์, หนังสือเรียน, หนังสือแบบฝึกหัด เป็นต้น ทางเรายินดีให้ความร่วมมือเพื่อให้องค์กรที่สนใจได้พัฒนาและทำการตลาดสื่อเพิ่มเติมเหล่านี้โดยอาจใช้แบรนด์ Insight หรือแบรนด์ร่วมกัน

Partner ที่ช่วยเหลือได้มากในด้านนี้: ผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ ผู้จัดจำหน่ายหนังสือและซอฟต์แวร์

การร่วมมือในด้านอื่นๆ

ทางเราเปิดกว้างรับความคิดเห็นหรือข้อเสนอเพื่อความร่วมมือในทุกด้าน กรุณาเขียนอีเมล์มาที่ contact@insight-eng.com ในหัวเรื่องขึ้นต้นด้วยคำว่า "partnership: ..."