• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

ทำไมต้อง Insight English?

คุณสมบัติ Insight English โรงเรียนกวดวิชา
1. มีระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ปรับตามผู้เรียนแบบตัวต่อตัว มี ไม่มี
2. เรียนรู้ภาษาอังกฤษเนื้อหา 1 ปี สำเร็จภายใน 30 ชั่วโมง มี ไม่มี
3. รูปแบบการเรียนรู้ Problem-based learning แบบ interactive
    (แก้ปัญหาแบบเน้นปฏิสัมพันธ์)
มี ไม่มี
4. เน้นคำศัพท์ที่ใช้งานบ่อยที่สุดในชีวิตประจำวันก่อน มี ไม่มี
5. สามารถฝึกพูดตามสำเนียงเจ้าของภาษาได้ไม่จำกัด มี -
6. เรียนที่บ้าน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มี ไม่มี
7. มีระบบติดตามผลการเรียนโดยละเอียด เห็นพัฒนาการทุกวัน มี ไม่มี
8. เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ระดับประถมไปจนถึงวัยทำงาน มี -
9. รับรองผล ไม่พึงพอใจยินดีคืนเงินเต็มจำนวน มี -
10. ใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางของประเทศไทยในการวัดผล มี มี

มุมเรียนรู้ด้วยตัวเอง

Insight English ระบบการเรียนภาษาอังกฤษที่ได้ผลที่สุดในปัจจุบัน

 • ได้ผลเร็วกว่า เหมือนมีครูสอนแบบตัวต่อตัว

  เหมือนมีครูสอนแบบตัวต่อตัว

  Insight เป็นโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาเลือกสรรแบบฝึกหัดให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทำให้เหมือนมีครูสอนแบบตัวต่อตัว และทำให้เรียนรู้ได้เร็วและได้ผลกว่าวิธีการเรียนภาษาอังกฤษแบบอื่นๆ มาก

 • เน้นคำศัพท์ที่สำคัญที่สุดก่อน

  เน้นคำศัพท์ที่สำคัญที่สุดก่อน

  ในหลักสูตรทั่วไป ผู้เรียนจะเสียเวลาไปกับเนื้อหาที่ไม่ได้ใช้จริง (เช่น คำว่า goat, cucumber) แต่ละเลยสิ่งที่เจ้าของภาษาใช้บ่อยถึงวันละหลาย ๆ ครั้ง (เช่นคำว่า stuff, assume)

  Insight ได้เลือกคำศัพท์ที่มีความสำคัญสูงสุดมาใช้เรียนก่อน โดยอ้างอิงจากผลงานวิจัยของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา การเรียนกับ Insight จะทำให้ผู้เรียนได้คำศัพท์ที่สำคัญที่สุดถึง 4,000 คำ ซึ่งครอบคลุมถึง 90% ของเนื้อหาภาษาอังกฤษทั่วไป

 • เพิ่มคะแนนสอบอย่างเห็นได้ชัด

  เพิ่มคะแนนสอบอย่างเห็นได้ชัด

  นักเรียนที่ศึกษาด้วย Insight English มีระดับของผลคะแนนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนภายในหนึ่งเทอม

  จากผลการทดสอบกับนักเรียนชาวไทย ภายใน 1 ภาคการศึกษา ผู้เรียนโดยเฉลี่ย มีผลการเรียนดีขึ้นหนึ่งเกรดครึ่ง (16%) เช่น จากเกรด 2 เป็น 3.5 หรือจาก 80 คะแนนเป็น 90 กว่าคะแนน

 • ได้ผลเร็วกว่าการเรียนแบบอื่นถึง 4 เท่า

  ได้ผลเร็วกว่าการเรียนแบบอื่นถึง 4 เท่า

  ด้วยระบบการปรับเนื้อหาของ Insight ที่ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียนคนนั้น ๆ ระบบทบทวนความจำอัตโนมัติ และเกมเพื่อการเรียนรู้ซึ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาอย่างเพลิดเพลินได้ 300 ข้อต่อชั่วโมง ทำให้การเรียนรู้ด้วย Insight ได้ผลเร็วกว่าการเรียนในชั้นเรียนทั่วไปถึง 4 เท่าInsight Graph

จุดเด่นของ Insight English

Insight ออกแบบขึ้นด้วยเทคโนโลยีและผลงานวิจัยใหม่ล่าสุด ช่วยให้เรียนรู้อย่างเพลิดเพลินได้ถึง 300 ข้อต่อชั่วโมง ได้ผลเร็วกว่าการเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป 4 เท่า หลายเทคนิคที่ Insight นำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ มีรายละเอียดด้านล่างและในหน้าต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • นักวิจัยผู้ออกแบบระบบการเรียนรู้ของ Insight English

  Insight English ออกแบบขึ้นโดยประสานแขนงความรู้ด้านสำคัญเข้าด้วยกัน อันได้แก่ ศาสตร์ด้านการเรียนรู้ของสมอง (Cognitive Science) ศาสตร์การสอนภาษาอังกฤษ (TEFL: Teaching English as a Foreign Language) ศาสตร์ด้านปัญญาประดิษฐ์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์คิดได้คล้ายมนุษย์ (Artificial Intelligence) หลักการเหล่านี้ถูกนำมาใช้ออกแบบ Insight โดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลก

 • อ. นภดล กมลวิลาศเสถียร

  อ. นภดล กมลวิลาศเสถียร

  ทุน Fulbright อันดับหนึ่งประเทศไทย ปริญญาโทด้านปัญญาประดิษฐ์ จากมหาวิทยาลัยระดับ Top 10 ด้านคอมพิวเตอร์ของโลก ผู้เชี่ยวชาญด้านวิธีการเรียนรู้ที่มีผลงานตีพิมพ์หลายเล่ม

 • Dr. Andrew Davison

  Dr. Andrew Davison

  ปริญญาเอกจาก Imperial College มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอังกฤษ ผู้เขียนตำราด้านคอมพิวเตอร์ติดอันดับขายดีระดับโลกหลายเล่ม

 • Mrs. Carole Hiver

  Mrs. Carole Hiver

  ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษสำหรับชาวเอเชีย มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษกว่า 20 ปีในประเทศไทย ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมหาวิทยาลัย

คำยืนยันความสำเร็จจากผู้เรียน Insight English

 • Testimonial
 • Testimonial
 • Testimonial
Insight English
หนังสือ 19 สุดยอดเทคนิคเก่งภาษาอังกฤษ หนังสือ 19 สุดยอดเทคนิคเก่งภาษาอังกฤษ
พิเศษ! สมนาคุณหนังสือสี่สี
"19 สุดยอดเทคนิค
เก่งภาษาอังกฤษ"
เหลือเพียง 10 เล่มเท่านั้น

กรอกแบบฟอร์มเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Insight English

ทางเราจะติดต่อกลับไปเพื่อตอบข้อซักถามและ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น