"ภาษาอังกฤษ 1 ปี เรียนจบใน 30 ชม. ด้วย Insight English"

Insight English เป็นโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ได้ผลเร็วที่สุดในปัจจุบัน
โดยช่วยให้ผู้เรียนศึกษาภาษาอังกฤษเนื้อหา 1 ชั้นปี ได้สำเร็จภายใน 30 ชั่วโมง และเป็นระบบเดียวที่ผ่านการทดสอบประเมินผลกับผู้เรียนชาวไทยแล้วว่า ได้ผลจริง โดยใช้ข้อสอบกลางมาตรฐานระดับชาติ


สอบวัดระดับ Pre-Test แบบออนไลน์ ฟรี
สอบวัดระดับ Pre-Test แบบออนไลน์ ฟรี

ตัวอย่างองค์กรที่นำไปเผยแพร่และใช้งาน


ทำไมต้อง Insight English?

คุณสมบัติ Insight English โรงเรียนกวดวิชา
1. มีระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ปรับตามผู้เรียนแบบตัวต่อตัว
2. เรียนรู้ภาษาอังกฤษเนื้อหา 1 ปี สำเร็จภายใน 30 ชั่วโมง
3. รูปแบบการเรียนรู้ Problem-based learning แบบ interactive (แก้ปัญหาแบบเน้นปฏิสัมพันธ์)
4. เน้นคำศัพท์ที่ใช้งานบ่อยที่สุดในชีวิตประจำวันก่อน
5. สามารถฝึกพูดตามสำเนียงเจ้าของภาษาได้ไม่จำกัด
6. เรียนที่บ้าน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
7. มีระบบติดตามผลการเรียนโดยละเอียด เห็นพัฒนาการทุกวัน
8. เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ระดับประถมไปจนถึงวัยทำงาน
9. รับรองผล ไม่พึงพอใจยินดีคืนเงินเต็มจำนวน
10. ใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางของประเทศไทยในการวัดผล

มุมเรียนรู้ด้วยตัวเอง

Self-Learning Center

รวบรวมบทความดีๆเกี่ยวกับเทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆไว้ที่นี่

Coming Soon

Insight GAT Tutorial

เทคนิคการทำข้อสอบ GAT และข้อสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ เช่น TOEIC, O-NET, SAT ฯลฯ

โดย อ.นภดล กมลวิลาศเสถียร


Insight English ระบบการเรียนภาษาอังกฤษที่ได้ผลที่สุดในปัจจุบัน

ได้ผลเร็วกว่า เหมือนมีครูสอนแบบตัวต่อตัว

เหมือนมีครูสอนแบบตัวต่อตัว

Insight English เป็นโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาเลือกสรรแบบฝึกหัดให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทำให้เหมือนมีครูสอนแบบตัวต่อตัว และทำให้เรียนรู้ได้เร็วและได้ผลกว่าวิธีการเรียนภาษาอังกฤษแบบอื่นๆ มาก

เน้นคำศัพท์ที่สำคัญที่สุดก่อน

เน้นคำศัพท์ที่สำคัญที่สุดก่อน

ในหลักสูตรทั่วไป ผู้เรียนจะเสียเวลาไปกับเนื้อหาที่ไม่ได้ใช้จริง (เช่น คำว่า goat, cucumber) แต่ละเลยสิ่งที่เจ้าของภาษาใช้บ่อยถึงวันละหลายๆ ครั้ง (เช่นคำว่า stuff, assume)

Insight English ได้เลือกคำศัพท์ที่มีความสำคัญสูงสุดมาใช้เรียนก่อน โดยอ้างอิงจากผลงานวิจัยของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา การเรียนกับ Insight English จะทำให้ผู้เรียนได้คำศัพท์ที่สำคัญที่สุดถึง 4,000 คำ ซึ่งครอบคลุมถึง 90% ของเนื้อหาภาษาอังกฤษทั่วไป

เพิ่มคะแนนสอบอย่างเห็นได้ชัด

เพิ่มคะแนนสอบอย่างเห็นได้ชัด

นักเรียนที่ศึกษาด้วย Insight English มีระดับของผลคะแนนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนภายในหนึ่งเทอม

จากผลการทดสอบกับนักเรียนชาวไทย ภายใน 1 ภาคการศึกษา ผู้เรียนโดยเฉลี่ย มีผลการเรียนดีขึ้นหนึ่งเกรดครึ่ง (16%) เช่น จากเกรด 2 เป็น 3.5 หรือจาก 80 คะแนนเป็น 90 กว่าคะแนน

ได้ผลเร็วกว่าการเรียนแบบอื่นถึง 4 เท่า

ได้ผลเร็วกว่าการเรียนแบบอื่นถึง 4 เท่า

ด้วยระบบการปรับเนื้อหาของ Insight English ที่ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียนคนนั้นๆ ระบบทบทวนความจำอัตโนมัติ และเกมเพื่อการเรียนรู้ซึ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาอย่างเพลิดเพลินได้ 300 ข้อต่อชั่วโมง ทำให้การเรียนรู้ด้วย Insight English ได้ผลเร็วกว่าการเรียนในชั้นเรียนทั่วไปถึง 4 เท่า


จุดเด่นของ Insight English

Insight English ออกแบบขึ้นด้วยเทคโนโลยีและผลงานวิจัยใหม่ล่าสุด ช่วยให้เรียนรู้อย่างเพลิดเพลินได้ถึง 300 ข้อต่อชั่วโมง ได้ผลเร็วกว่าการเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป 4 เท่า หลายเทคนิคที่ Insight English นำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ มีรายละเอียดด้านล่างและในหน้าต่างๆ ดังต่อไปนี้


Insight English สำหรับ


นักวิจัยผู้ออกแบบระบบการเรียนรู้ของ Insight English

Insight English ออกแบบขึ้นโดยประสานแขนงความรู้ด้านสำคัญเข้าด้วยกัน อันได้แก่ ศาสตร์ด้านการเรียนรู้ของสมอง (Cognitive Science) ศาสตร์การสอนภาษาอังกฤษ (TEFL: Teaching English as a Foreign Language) ศาสตร์ด้านปัญญาประดิษฐ์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์คิดได้คล้ายมนุษย์ (Artificial Intelligence) หลักการเหล่านี้ถูกนำมาใช้ออกแบบ Insight โดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลก

อ. นภดล กมลวิลาศเสถียร

อ. นภดล กมลวิลาศเสถียร

ทุน Fulbright อันดับหนึ่งประเทศไทย ปริญญาโทด้านปัญญาประดิษฐ์ จากมหาวิทยาลัยระดับ Top 10 ด้านคอมพิวเตอร์ของโลก ผู้เชี่ยวชาญด้านวิธีการเรียนรู้ที่มีผลงานตีพิมพ์หลายเล่ม

ประวัติเพิ่มเติม อ. นภดล กมลวิลาศเสถียร

Dr. Andrew Davison

Dr. Andrew Davison

ปริญญาเอกจาก Imperial College มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอังกฤษ ผู้เขียนตำราด้านคอมพิวเตอร์ติดอันดับขายดีระดับโลกหลายเล่ม

ประวัติเพิ่มเติม Dr. Andrew Davison

Mrs. Carole Hiver

Mrs. Carole Hiver

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษสำหรับชาวเอเชีย มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษกว่า 20 ปีในประเทศไทย ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมหาวิทยาลัย

ประวัติเพิ่มเติม Mrs. Carole Hiver


คำยืนยันความสำเร็จจากผู้เรียน Insight English

Testimonial
Testimonial
Testimonial

Insight English
สอบวัดระดับ Pre-Test แบบออนไลน์ ฟรี
หนังสือ 19 สุดยอดเทคนิคเก่งภาษาอังกฤษ
พิเศษ! สมนาคุณหนังสือสี่สี
"19 สุดยอดเทคนิค
เก่งภาษาอังกฤษ
"
เหลือเพียง 1 เล่มเท่านั้น

กรอกแบบฟอร์มเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Insight English

ทางเราจะติดต่อกลับไปเพื่อตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น